NYHET - TRÄDGÅRDSANLÄGGNING

Uppmana till att ta ut yrkesbevis och stämma av gröna böcker

Tipsa era medarbetare om att gå in på TCYK:s hemsida och ta ut sina yrkesbevis. Många kanske har TCYK:s gamla Gröna bok liggande med underskrifter för yrkesbevis som ännu inte kvitterats ut. Passa på att göra det i år då TCYK har en kampanj med rabatterade priser under hela 2021.

4 juni 2021
Foto: Fredrik Persson

Nedan hittar du länkar till Trädgårdsanläggningens yrkesnämnd TCYK där ni kan begära ut yrkesbevis och läsa mer om dem.

  • Den här länken kan dina anställda använda för att begära ut nya yrkesbevis.
  • Här finns kort info om värdet med yrkesbevis och de olika vägarna att få dem
  • Om dina anställda tycker att det är något som inte stämmer kan man göra en felanmälan till yrkesbevisregistret. Det hittar du här.
Lena Andersson
Förhandlare