NYHET - SKOGSBRUK & UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Uttalande - Arbetsmarknadsministern baktalar skogen på felaktiga grunder

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark uttalar sig i DN, den 19 maj på ett förvånansvärt sätt när hon i svepande ordalag utmålar den svenska skogsvården som en kriminell bransch. Här måste vi med all tydlighet påpeka att hon har fel.

20 maj 2021
Foto: Juliana Fälldin

Arbetsmarknadsministern har tackat ja till att delta i ett möte med oss, vilket är positivt och rätt väg framåt. Dock är hennes uttalanden i intervjun i DN problematiska, varför vi känner oss nödgade att skriva detta.

När det nu målas upp en bild av företag som gör allt för att utnyttja människor från andra länder väljer Sveriges arbetsmarknadsminister att förstärka den bilden, på felaktiga grunder. Med det bidrar hon till att misstänkliggöra seriösa företag inom skogen och skapa en avskräckande bild av en viktig bransch i den svenska industrin.

Att vi ska behöva skriva det här känns tråkigt, men vi får göra det ändå. Arbetslivskriminalitet är något som självklart måste motverkas, oavsett var den sker. Det tycker såklart vi, och det tycker såklart våra medlemsföretag. Att insinuera annat är häpnadsväckande från en arbetsmarknadsminister.

I DN-artikeln refereras till Riksrevisionens rapport om branscher där utländsk arbetskraft varit föremål för granskning. Den starkare kritiken i rapporten var dock riktad mot andra branscher, vilket gör det besvärande då läsaren lätt kan tolka henne som att hon syftar på skogsnäringen.

I den artikelserie som Lisa Röstlund skrivit om skogsvården och den utländska arbetskraften tas vittnesmål om oegentligheter upp. De vittnesmål som kommer från GS-facket går långt tillbaka i tiden. Ett av fallen som refereras till ska ha hänt i slutet av 00-talet. De händelser GS-facket och DN refererar till, och som blivit föremål för tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare, har fått sin lösning genom gängse förhandlingsförfarande. Så som det ska gå till mellan fackförbund och arbetsgivare enligt den svenska modellen, vilket arbetsmarknadsministern, som tidigare fackförbundsordförande, är väl medveten om.

Det anstår inte en arbetsmarknadsminister att påstå sig värna den svenska modellen för att i nästa mening övergå till känslostyrd retorik.

Vi menar inte att det aldrig görs misstag i branschen. Det händer i alla branscher och när det händer löser vi det gemensamt med facket i förhandling. Det är så den svenska modellen fungerar.

GS-facket hänvisar ofta till rapporter de får om situationer och ageranden (inom det arbetsrättsliga området) som de tycker är fel. Vi är intresserade av att ta del av dessa rapporter, som vi förutsätter innehåller sakliga och konkreta fakta. För att parterna på ett seriöst sätt ska kunna hantera felaktigheter måste facket, i de fall det rör arbetstagare, komma med förhandlingsframställan. Det händer sällan.

GS-facket argumenterar att organisationsnivån bland den utländska arbetskraften är låg och att det är roten till uteblivna förhandlingar. I vissa fall kanske det stämmer, och detta borde i sig vara ett incitament för GS-facket att organisera denna grupp av medarbetare i företagen. Det står facken fritt att rekrytera medlemmar och vår rekommendation till medlemsföretagen är tydlig i att facken ska vara välkomna att informera. Att rekrytera medlemmar till facken är dock deras eget ansvar.