NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Välkommet förslag att göra alla gymnasieutbildningar högskoleförberedande

När regeringen presenterade sitt jobbpaket i höstbudgeten framkom att man i högre grad vill anpassa gymnasieutbildningen för att möta arbetsgivarnas behov av kompetens. En punkt i paketet som står ut är att man vill göra alla gymnasieprogram högskoleförberedande, en förändring som kan öka attraktiviteten i yrkesprogrammen.

13 september 2021
Foto: Mikael Nyander

Regeringens förslag går ut på att avsätta 33 miljoner under 2022 för anpassningar av yrkesutbildningarna på gymnasiet till de kommande förslagen om planering och dimensionering av gymnasial utbildning som Gröna arbetsgivare, inom ramen för Industrirådet, jobbat aktivt med de senaste åren.

Utöver att branscherna efterfrågar en högre grad av dimensionering än idag, väljer för få ungdomar att studera ett yrkesprogram på gymnasiet. Många elever ser programmen som en återvändsgränd där det inte går att ändra sig ifall man i framtiden skulle vilja studera vidare. I dag kan elever på yrkesprogrammen lägga till kurser som gör att de blir behöriga att studera vidare på högskola. Nu föreslår regeringen att alla gymnasieprogram ska bli högskoleförberedande. Att i enlighet med regeringens förslag vända på steken – låta högskoleförberedande kurser ingå i programmen per automatik (2800 p) och istället göra det frivilligt för elever att välja bort dessa.

– Vi har under några år sett positiva ansökningssiffror inom Naturbruksprogrammet just för att många skolor redan idag erbjuder grundläggande behörighet till högskola. Med det här förslaget kommer förhoppningsvis ännu fler att välja yrkesprogram, säger Kristine Wiklund, kompetensförsörjningsexpert på Gröna arbetsgivare.

En viktig del i regeringens förslag är krav på regional samverkan mellan kommuner och att yrkesutbildningarna på gymnasienivå ska ge ungdomarna kunskaper och kompetens som faktiskt gör att arbetsgivarna vill anställa dem.

– Utbildarna måste ha nära kontakt med branschen för att veta vad man ska lära ut och man måste undvika att utbilda unga inom yrken där det inte finns arbetstillfällen. Även om vi ännu inte sett detaljerna i regeringens förslag kopplat till dimensionering är min uppfattning att detta är ett steg i rätt riktning. säger Kristine Wiklund.

Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning