NYHET

Annika Bergman årets SLU-alumn 2022

Gröna arbetsgivares ordförande Annika Bergman har utsetts till årets SLU-alumn. Utmärkelsen ges till en före detta SLU-student som utmärkt sig för sina insatser inom sitt område. I Annikas fall lyfter juryn lyfter fram hennes uttröttliga engagemang i de gröna näringarna.

18 februari 2022
Foto: Eva-Lena Johnsson

– Det är en lika stor som oväntad ära för mig. Jag tycker det är inspirerande att SLU utser en lantmästare som är aktiv i det gröna näringslivet, säger Annika Bergman.

Utmärkelsen går till en före detta student på SLU som antingen gjort en framstående karriär, en framstående insats inom sitt område gjort något som gagnar SLU. Hon tog själv sin lantmästarexamen vid SLU 1992 och har sedan dess haft en lång karriär och varit en stark röst för det gröna näringslivet i allmänhet och lantbruket i synnerhet.

Annika har utöver sitt ordförandeskap i Gröna arbetsgivare flera viktiga roller inom framför allt lantbruket. Hon är delägare i medlemsföretaget Elgesta Förvaltning samt vd för Hushållningssällskapet Halland och sitter med i styrelsen för SLU Holding och Svenskt Näringslivs styrelse.

Juryns motivering till Årets SLU-alumn 2022

Annika Bergman är en sann förebild genom sitt outtröttliga engagemang i de gröna näringarna. Annika tvekar inte att göra sin röst hörd i viktiga frågor. Genom att dela med sig av sin gedigna erfarenhet av företagsledning och utveckling har hon lyft ledarskapsfrågor till glädje och nytta för många. Annika andas och lever för de gröna näringarna, och framförallt, hon gör skillnad.

Om Årets SLU-alumn

SLU delar varje år ut utmärkelsen Årets SLU-alumn till en tidigare student som skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld. En jury med representanter från SLU utser en vinnare bland de nominerade. www.slu.se/alumn