NYHET - CORONAINFORMATION

Avveckling av Covid-restriktioner från den 9 februari 2022

Regeringen och folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att pandemiläget är tillräckligt stabilt för att man nu ska kunna avveckla smittskyddsåtgärderna. Rekommendationen är succesiv återgång till arbetsplatsen. Samtidigt förlängs vissa av coronaåtgärderna inom socialförsäkringen. Bland annat gäller det ersättning för karensavdraget.

3 februari 2022
Foto: Pixabay

Avvecklingen av smittskyddsåtgärderna kommer att genomföras i två steg: Steg 1 tas den 9 februari, och steg 2 väntas ske den 1 april 2022. De förlängningar av coronaåtgärder inom socialförsäkringen som tidigare aviserats kommer att träda i kraft och gälla till den 31 mars.

Avveckling från den 9 februari 2022:

  • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar: deltagartak, krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap, och möjligheten att ställa krav på vaccinationsbevis tas bort.
  • Serveringsställen: begränsningar av sällskapets storlek samt krav på avstånd och stängningstid tas bort.
  • Mässor: deltagartak, kvadratmeterbegränsningar och krav på vaccinationsbevis tas bort.
  • Handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamhet: kvadratmeterbegränsningar tas bort.
  • Långväga kollektivtrafik: Krav på sittande resenärer och munskydd vid trängsel eller om man ej kan hålla avstånd tas bort.
  • Privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler: deltagartak tas bort.
  • Cuper, tävlingar eller större aktiviteter inomhus: Ej längre avrådan från att ordna eller delta i dessa.
  • Sociala sammankomster: Rådet att avstå större sociala sammanhang tas bort.

Detta gäller även efter den 9 februari 2022

Alla som är sjuka och misstänker att de har covid-19 rekommenderas att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra människor.
Den som är ovaccinerad rekommenderas även fortsatt att vara särskilt försiktig, undvika trängsel och inomhusmiljöer där många människor samlas. För de som har riskfaktorer eller är över 50 år är det särskilt viktigt.
En återgång till arbetsplatsen bör ske successivt.

Regeringen förlänger coronaåtgärder inom socialförsäkringen

Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden återinförs och gäller till och med den 31 mars 2022. Bestämmelserna gäller retroaktivt från och med den 19 januari 2022. För egenföretagare gäller bestämmelserna från och med den 8 december 2021.

Ersättning för karensavdrag (karensdag)

Ersättningen för karensavdrag för anställda och karensdagar till egenföretagare de 14 första karensdagarna återinförs och gäller retroaktivt från och med den 8 december till och med den 31 mars.

Ersättning till riskgrupper samt ersättning till vissa anhöriga till riskgrupper

Ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper återinförs och gäller retroaktivt från och med den 8 december 2021 till och med den 31 mars 2022.

Ersättning till arbetsgivare för deras sjuklönekostnader

Ersättning till arbetsgivare för deras sjuklönekostnader över normalnivå återinförs och gäller retroaktivt från och med den 1 december 2021 till och med den 31 mars 2022.

Förordningarna träder i kraft den 7 februari och kan därefter tillämpas av Försäkringskassan.

Källa: Regeringen