NYHET - ARBETSMILJÖ & TRÄDGÅRDSODLING

Ny checklista för trädgårdsodling

Gröna arbetsgivare har tillsammans med Kommunal tagit fram en checklista för skyddsrond inom trädgårdsodling. I checklistan behandlas både arbetsmiljö på organisatorisk nivå och utifrån de risker som kan finnas i lokaler eller med viss typ av arbetsutrustning.

15 juni 2022
Foto: Pixabay

Checklistan är framtagen via Prevent, parternas gemensamma organisation för arbetsmiljömaterial.

"Checklistan är ett verktyg i arbetsmiljöarbetet. Den kan användas för att på ett systematiskt sätt gå igenom olika faktorer och områden som påverkar arbetsmiljön i verksamheten", säger Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert, Gröna arbetsgivare.

Prevents branschsida för trädgårdsnäring finns här.

Länk direkt till checklistan.

 

Camilla Backlund
Arbetsmiljöexpert