DEBATT - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Debatt: Bra jobbutsikter med yrkesprogram

Vi har en brist på yrkesutbildad arbetskraft i Sverige samtidigt utbildas inte tillräckligt många på yrkesprogrammen. Om inte utvecklingen vänds kommer situationen bli än värre. Yrkesprogrammen leder till jobb och ger högskolebehörighet, ändå består problemet. I en debattartikel i Skånska Dagbladet uppmuntrar bland andra Gröna arbetsgivares Lena Andersson kommunerna att fundera på hur utbudet av utbildningar matchar företagens rekryteringsbehov.

19 januari 2022
Foto: Södra viken

Under våren ska många niondeklassare göra sitt yrkesval. Yrkesprogram är den utbildningsbakgrund som flest företagare efterfrågar men allt färre söker sig till dem. Vi måste gemensamt lyfta upp fördelarna med yrkesprogrammen.

"Gymnasievalsperioden är också en utmärkt tid för länets kommuner att fundera på hur utbudet av utbildningar matchar företagens rekryteringsbehov. Företagen i regionen måste kunna få tag i medarbetare med rätt kompetens också i framtiden. Då gäller det att vi tillsammans kan öka attraktiviteten att välja gymnasieskolans yrkesprogram och berätta om de goda möjligheter som finns för den som väljer ett yrkesprogram."

Här kan du läsa hela debattartikeln

Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning