DEBATT - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Debatt: Gymnasiets yrkesprogram har för låg status

Från industrin har vi under många år arbetat för att stärka kopplingen mellan arbetsmarknad och utbildningsutbud samt för att den som gått ett yrkesprogram på gymnasiet också ska få högskolebehörighet. Nu har riksdagen ett gyllene läge att stärka den svenska industrin, skriver företrädare för arbetsgivare och fack inom industrin – däribland Kristine Wiklund.

8 februari 2022
Foto: Mikael Nyander

"Dimensioneringen av utbildningarna är menat att reflektera den regionala arbetsmarknadens behov, det kan därför tyckas ligga i kommunernas eget intresse att de som utbildats i regionen också kommer få jobb i de företag som finns lokalt och regionalt. Vi ser det snarast som märkligt att Sverige länge har haft en ordning där det gemensamt finansierade utbildningssystemet har saknat koppling till vad samhället lokalt, regionalt och nationellt behöver."

Läs debattartikeln på Altinget

Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning