NYHET - ANSTÄLLNING, ANSTÄLLNINGENS UPPHÖRANDE & LAS

Efter 84 år har ett nytt huvudavtal mellan parterna undertecknats

Den 22 juni undertecknade Svenskt Näringsliv, PTK och LO ett modernt huvudavtal anpassat efter dagens arbetsmarknad. Avtalet innebär både ökad flexibilitet för företagen och ökad trygghet för de anställda.

22 juni 2022
Foto: Johan Grauers

Den ökade flexibilitet består framför allt i att företagen får större möjlighet att behålla nyckelkompetenser vid situationer där man måste säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist. För de anställda innebär den ökade tryggheten ett mer omfattande stöd för att få ett nytt jobb om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist, samt mycket förmånliga möjligheter till vidareutbildning. Det gamla huvudavtalet från 1938 var konstruerat utifrån en mer statisk arbetsmarknad där livslånga anställningar var normen.

– Det nya huvudavtalet är väl balanserat utifrån hur dagens arbetsmarknad fungerar, både för arbetsgivare och arbetstagare. På dagens rörliga arbetsmarknad handlar trygghet om att ha möjlighet att hålla sin kompetens uppdaterad och att snabbt få stöd för få ett nytt jobb om det behövs, säger Lena-Liisa Tengblad, vd på Gröna arbetsgivare.

Det nya huvudavtalet gäller från och med 1 oktober. En förutsättning för avtalet är de regeländringarna inom bl a LAS som parterna krävt, och som riksdagen röstade igenom den 8 juni. Dessa regeländringar börjar också gälla från den 1 oktober. De arbetsgivar- och arbetstagarförbund som vill anta huvudavtalet skriver på de 23 juni. Väljer man att avstå huvudavtalet gäller den lagstiftning som riksdagen fattat beslut om.

– Detta är ett historiskt avtal och visar på styrkan med den svenska partsmodellen där vi parter har kraften att anpassa regelverken utifrån arbetsmarknadens förändrade behov, konstaterar Lena-Liisa Tengblad.

Kort om Huvudavtalet

  • Begreppet "saklig grund" för uppsägning ersätts med "sakliga skäl" och innefattar både arbetsbrist och personliga skäl.
  • Arbetsgivaren får utökad möjlighet till undantag från turordningsreglerna vid arbetsbrist.
  • Anställningen upphör vid pågående tvist om en uppsägning (förutom för facklig förtroendeman av särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen).
  • Särskilda turordningsregler samt omställningstid gäller när arbetstagares sysselsättningsgrad sänks ("hyvling").
  • Anställda på bemanningsföretag får en möjlighet till tillsvidareanställning hos kundföretag.
  • Anställda får tillgång till ett utökat omställningsstöd vid uppsägning.
  • Anställda får förmånliga möjligheter till att utbilda sig under arbetslivet.


Bildtext: Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare, David Johnsson, vd TMF, Eva Glückman, vd Grafiska Företagen, och Anna Freij, förhandlingschef Grafiska Företagen och TMF, under signeringen av nya huvudavtalet.