NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Efterlängtad proposition om högskolebehörighet på yrkesprogram

Regeringen har fattat beslut om att lägga fram en proposition om att införa högskolebehörighet på gymnasiets yrkesprogram från höstterminen 2023. Förslaget innebär att yrkesprogrammen utökas med 200–300 poäng och att elever som inte önskar läsa dessa har möjligt att välja bort dessa kurser.

28 januari 2022
Foto: Fredrik Persson

Det här är mycket viktigt för att behålla attraktionen i våra yrkesprogram, menar Gröna arbetsgivares kompetensförsörjningsexpert Kristine Wiklund.

Förslaget innebär att yrkesprogrammen utökas med 200–300 poäng och att elever som inte önskar läsa dessa har möjligt att välja bort dessa kurser.

– Majoriteten av våra naturbruksskolor erbjuder redan idag grundläggande behörighet till högskola och universitet men utökningen av antal poäng samt signalen att välja bort istället för att välja till är mycket viktigt för att behålla vår attraktivitet som yrkesprogram, säger Kristine Wiklund.

Ett liknande förslag lades för fyra år sedan. Detta lyckades dock inte samla en majoritet i Riksdagen. Bedömningen idag är dock att det finns en majoritet för förslaget.

Kristine Wiklund
Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning