NYHET - UTLÄNDSK ARBETSKRAFT & KRIGET I UKRAINA

EU:s migrationsministrar överens om massflyktsdirektivet

Torsdagen den 3 mars möttes EU:s migrationsministrar för att ta beslutet att aktivera det så kallade massflyktdirektivet som ska ge ukrainska flyktingar rätt till omedelbart tillfälligt skydd.

3 mars 2022
Foto: Dreamstime

Massflyktsdirektivet innebär att ukrainska flyktingar får samma skydd som medborgare i valfritt EU-land. Man frångår därmed de ordinarie asylreglerna som säger att en flykting ska söka asyl i det första landet som den kommer till. Vilket i fallet med Ukraina skulle innebära stora mängder asylsökande i grannländerna Polen och Rumänien.

Direktivet ger även flyktingarna rätt till skolgång, vård och välfärd samt arbetstillstånd i det land de sökt sig till. Flyktingar från Ukraina kommer kunna stanna i landet utan uppehållstillstånd under ett års tid med möjlig förlängning upp till tre år.

Migrationsverket skriver att "På torsdagen beslutade EU att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater."

De skriver vidare: 

"Det krävs ingen individuell prövning för att besluta om uppehålls- och arbetstillståndet. Tillståndet är tidsbegränsat.

De som omfattas av direktivet är personer som kan:

  • identifiera sig som medborgare i Ukraina, eller är
  • skyddsbehövande med skyddsstatus i Ukraina, eller
  • varaktigt bosatta i Ukraina.

Vid ankomst till Sverige ska personerna identifiera sig, registreras, fotograferas och lämna fingeravtryck. I normalfallet räcker det för att få ett uppehålls- och arbetstillstånd i enlighet med direktivet."

Beskedet under torsdagskvällen är en politisk överenskommelse och det behövs nu ett formellt beslut för att direktivet ska aktiveras. 

Läs mer på Migrationsverkets webbplats

Uppdaterad 4 mars.