NYHET - SVENSK DJURSJUKVÅRD

Stor förväntad efterfrågan på id-märkning av katter inför nytt lagkrav

Den 1 januari 2023 träder en ny lag i kraft som innebär att katter ska vara märkta och registrerade. Jordbruksverket ansvarar för att utveckla och förvalta det nya registret och uppmanar kattägare att redan nu förbereda sig genom att låta id-märka sin katt. Följande information har Jordbruksverket bett oss vidareförmedla.

7 oktober 2022
Foto: Fredrik Persson

För att en katt ska kunna registreras måste den först vara id-märkt, med chip eller tatuering. Märkningen ska utföras av veterinär eller annan godkänd id-märkare. Vi ser därför att trycket på denna tjänst sannolikt kommer att öka, och vill på detta sätt förbereda dig som veterinär på det.

Under hösten kommer Jordbruksverket att informera kattägare om den nya lagen. Vi kommer samtidigt uppmana dem att förbereda sig genom att låta id-märka sina katter innan dess att lagen träder i kraft. Även du kan bidra genom att informera de kattägare du möter om de nya kraven på märkning och registrering.

Använd gärna följande budskap:

  • Kattägare ska märka och registrera sin katt. Det ska man göra från och med den 1 januari 2023. Registret kommer att finnas hos Jordbruksverket.
  • Obligatorisk märkning och registrering tydliggör kattägarens ansvar och bidrar till att kattens status som sällskapsdjur höjs.

Det är riksdagen som har fattat beslut om att alla katter ska märkas och registreras. Med ett register blir det enklare att återförena en upphittad katt med sin ägare och att identifiera vilka katter som saknar ett hem så att de kan tas om hand.

På Jordbruksverkets webbplats finns mer information och vi uppdaterar den löpande: Jordbruksverket.se/kattregister

Chip eller tatuering?

Båda metoder anses enligt lagens förordning som likvärdiga, men Jordbruksverket rekommenderar chipmärkning. Anledningarna till det är flera:

  1. Chipmärkning är det minst plågsamma ingreppet för djuret.
  2. Om katten ska resa till ett annat EU-land eller resa in till Sverige räcker det inte att den är id-märkt med tatuering. Om katten däremot är märkt med ett av Jordbruksverket godkända chip, uppfyller den alla krav på märkning för att resa till andra EU-länder. Godkända chip säkerställer även att chipnumren är unika och innehåller landskod för Sverige, vilket underlättar vid registreringen.

En lista över vilka chip det gäller finns att läsa på följande webbsida, under rubriken Katten ska vara id-märkt: Föra ut katter från Sverige - Jordbruksverket.se

Frågor?

Det är många detaljer angående lagkravet och genomförandet som inte är klara än, till exempel hur mycket det kommer att kosta att registrera en katt. Jordbruksverket uppdaterar sin webbplats löpande vartefter detaljerna är klara.