NYHET - AVTAL 2023

Industriekonomerna spår ännu svagare konjunktur

Gröna arbetsgivares bild av att det går allt tyngre för våra medlemsföretag bekräftades under en pressträff med industriekonomerna. De främsta orsakerna till avmattningen är hög inflation, stigande räntor, höga kostnader, fallande tillgångsvärden och den rådande osäkerheten i omvärlden.

27 september 2022
Industriekonomerna
Foto: Johan Grauers

Globalt väntar fortsatt nedgång i såväl USA och Kina som i Europa. För Sveriges del spår industriekonomerna att det inte blir någon tillväxt alls 2023. När det gäller den svenska industrin är prognosen en minskning med 2 procent, framför allt kopplat till det höga energipriset. Allt tyder därmed på att en fortsatt tuff tid för både företag och hushåll.

Arbetsmarknaden ser fortsatt någorlunda stark ut, men även den kommer på sikt att påverkas negativt av avmattningen, spår industriekonomerna.

– Industriekonomierna bekräftar den bild jag får från våra företag i de gröna näringarna. Även om de flesta har fortsatt mycket att göra, skapar det höga kostnadsläget och bristen på insatsvaror utmaningar i att få lönsamhet på verksamheten och en pessimism inför framtiden, säger Lena-Liisa Tengblad, vd på Gröna arbetsgivare.

Energipolitiken avgörande

Enligt industriekonomerna som utgörs Kerstin Hallsten, chefsekonom på Industriarbetsgivarna, och Mats Kinnwall, chefsekonom på Teknikföretagen, finns två problem som lagt grunden till det svaga ekonomiska läge Sverige befinner sig i. Dels har en bristande energipolitik satt käppar i hjulet för en planerbar energiproduktion, dels har en alltför expansiv penningpolitik påverkat. De skenande energipriserna och den fortsatt olösta cementfrågan är två exempel där strukturpolitiken bidragit till att montera ner konkurrenskraften i Sverige, menar de.

– Kriget i Ukraina har givetvis har stor påverkan, men svensk politik har gjort oss mer sårbara, säger Kerstin Hallsten.

Att få ner energipriserna i Sverige är helt nödvändigt för att företagen ska klara den gröna omställningen och ges förutsättningar för långsiktig tillväxt, framhåller industriekonomerna.

– För att lyckas med det krävs också en långsiktig strukturpolitik och en kraftigt ökad planerbar energiproduktion i Sverige, säger Mats Kinnwall.

Ljusning på sikt

Även om läget är svårbedömt anar industriekonomerna en ljusning i konjunkturen på några års sikt, med sjunkande energipriser under 2023, i takt med att marknaden stabiliseras. Detta kommer även att påverka inflationen, som de bedömer också kommer att sjunka.

Se intervju med Lena-Liisa Tengblad i spelaren nedan