NYHET - KRIGET I UKRAINA

Kommentar om läget i Ukraina

Ryssland har natten mot torsdagen den 24 februari inlett ett militärt angrepp på Ukraina. Säkerhetsläget i hela Europa påverkas kraftigt av detta. Just nu är det mycket som är osäkert. Gröna arbetsgivare har många medlemsföretag med återkommande personal från just Ukraina. I första hand finns en oro för de anställda och deras familjer som nu lever i ett land som har invaderats av en militär stormakt.

24 februari 2022
Ukrainsk flagga
Foto: Max Kukurudziak/Unsplash

Det är djupt oroande och kommer att få svåröverskådliga konsekvenser för Ukraina i synnerhet och Europa i allmänhet. Det vi med säkerhet vet är att det kommer att få konsekvenser på många plan. Bland våra medlemsföretag finns självklart många frågor. Är deras personal säker? Hur kommer deras liv att påverkas av invasionen? Kan eller vill de lämna Ukraina även om kriget tar slut?

Vi har inte några svar i nuläget och vi vet heller inte vilka problem som kan komma att uppstå vare sig i närtid eller på lång sikt. Det vi gör nu är att följa utvecklingen och hålla kontakt med medlemsföretagen vars personal är drabbad, samt noga uppdatera medlemsföretagen om politiska beslut och direktiv från myndigheter. Vi vill uppmana medlemsföretagen att fortsätta hålla kontakten med de anställda i Ukraina, följa beslut från svenska och ukrainska myndigheter.

Uppdaterad 10 mars.

Nyttiga länkar