NYHET - ARBETSMILJÖ

Möte med Arbetsmiljöverket gällande värmepannor

Den 23 mars fick vi, till slut, till ett möte med Arbetsmiljöverket gällande reglerna för värmepannor, som vi arbetat med att få förändrade under flera års tid. Vi förtydligade vilka konsekvenserna blir av de nya kraven för pannor samt certifiering av pannoperatörer och framförde även förslag på vilka ändringar vi vill se i regelverket.

25 mars 2022
Arbetsmiljöverkets logotyp
Foto:

På mötet deltog Arbetsmiljöverket nya enhetschef på berörd regelavdelning, nya handläggaren inom trycksatta anordningar samt ytterligare tre personer från regel- samt tillverkaravdelningarna. Förutom att beskriva problemen som det här regelverket får som följd och hur vi tycker att det bör ändras gjorde vi dem även uppmärksamma på de tidigare skrivelser vi sänt till myndigheten.

– Det här mötet var ytterst efterlängtat och vi hoppas och tror nu att Arbetsmiljöverket tar till sig av det vi framförde. Vi arbetar vidare med frågan och förväntar oss en skyndsam hantering och återkoppling från Arbetsmiljöverket, säger Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert på Gröna arbetsgivare.

Förutom Gröna arbetsgivare, deltog Svenskt Näringsliv, LRF, SBBA och Pelletsförbundet.