NYHET - NÄRINGSPOLITIK & ENERGI

Nytt förslag om elstöd till företag

Svenska kraftnät har på uppdrag av regeringen presenterat ett nytt förslag om hur det utlovade elstödet till företag ska se ut.

5 januari 2023
lena-liisa-tengblad-elledningar
Foto: Juliana Fälldin och Pixabay

– Det är bra att ett förslag om elstöd till företag äntligen finns, även om det är bekymmersamt att det dröjt så länge och att vi inte vet när det kommer att kunna betalas ut. Nu är det upp till bevis för regeringen att skyndsamt se till att utbetalningarna till våra hårt pressade medlemsföretag startar, kommenterar Lena-Liisa Tengblad, vd för Gröna arbetsgivare.

Enligt förslaget ska stödet betalas ut till företag i elområde 3 och 4, det vill säga södra Sverige, och bestäms av hur stor förbrukningen har varit under perioden oktober 2021 till september 2022. Företag med eluttag i elområde 4 får 0,79 kronor per förbrukad kWh och företag i elområde 3 får 0,50 kronor per förbrukad kWh. När pengarna betalas ut är ännu oklart.

Ett maxtak på drygt 22 miljoner kronor, i enlighet med EU:s regelverk, föreslås också. Inget elstöd betalas till företag som har eluttag i elområde 1 och 2, det vill säga norra och mellersta Sverige.

Förslaget har många likheter med stödet till hushåll, där utbetalningarna är planerade till februari.

Nästa steg: prövning av Ei

Nu ska Energimarknadsinspektionen pröva Svenska kraftnäts förslag. Upplägget måste därefter godkännas av EU-kommissionen innan regeringen kan fatta beslut om hur elstödet ska betalas ut och vilken myndighet som ska sköta utbetalningarna.

Bakgrund

I november 2022 meddelade regeringen att ett elstöd ska betalas ut i två steg, först till hushåll i februari och därefter till företag. Någon tidpunkt för utbetalningen till företag angavs inte.

I december meddelade energi- och näringsminister Ebba Busch att det föreslagna elstödet till företag bröt mot EU:s statsstödsregler, och att regeringen därför gav Svenska kraftnät i uppdrag att senast den 4 januari komma med ett nytt förslag till elstöd till företagen. Det nya förslaget presenterades på onsdagen.