NYHET - ANSTÄLLNING, ANSTÄLLNINGENS UPPHÖRANDE & LAS

Regeringen har lagt fram LAS och omställnings-proposition

Arbetet med att reformera arbetsrätten och förutsättningarna för svensk arbetsmarknad fortsätter. I förra veckan kom den proposition som ska ligga till grund för förändringarna. LAS-förslaget ska röstas igenom i riksdagen den 8 juni.

23 mars 2022
Foto: Unsplash

Regeringens sammanfattning om propositionen och propositionen i sin helhet går att läsa här. 

Gröna arbetsgivare kommer med ytterligare information under våren.

Fakta

Uppgörelsen om LAS (lagen om anställningsskydd), som nu planeras bli lag, bygger på avtal mellan parterna på arbetsmarknaden, Svenskt Näringsliv samt tjänstemannakartellen PTK och LO. Alla LO-förbund har inte tackat ja till uppgörelsen. Bland Gröna arbetsgivares motparter är det endast GS-facket som inte anslutit sig till överenskommelsen. Det senaste fackförbundet som anslutit sig är Pappers.