NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Riksdagen röstade för högskolebehörighet på yrkesprogrammen

Riksdagen har röstat igenom propositionen om att yrkesprogrammen återigen ska ge högskolebehörighet. Det är en fråga som Gröna arbetsgivare har drivit under många år års tid för att öka programmens attraktionskraft.

8 april 2022
Foto: Unsplash

Det handlar om ett återinföra den grundläggande högskolebehörigheten, vilket innebär att eleverna inte behöver välja till kurser för att få en högskolebehörighet. En fråga som Kristine Wiklund arbetat med sedan hon började på Gröna arbetsgivare.

– Det här är en viktig förbättring för utbildningar inom de gröna näringarnas yrken. Om en elev inte behöver välja bort framtida möjligheter ökar självklart sannolikheten att man väljer en yrkesutbildning., säger Kristine Wiklund, kompetensförsörjningsexpert på Gröna arbetsgivare.

Det här är en av flera viktiga reformer som industrin har arbetat länge med. En annan fråga som är viktig är propositionen om utformningen av yrkesprogrammen, där förslaget innebär att näringslivets behov ska ges större vikt.

Ändringarna i skollagen börjar gälla den 1 januari 2023 och tillämpas första gången på utbildningar som startar höstterminen 2023.

Kristine Wiklund
Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning