NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING & TRÄDGÅRDSANLÄGGNING

Så kvalitetssäkrar vi yrkeskompetens i utemiljöbranschen

TCYK:s årskonferens gick av stapeln den 24 november i Göteborg. 2022 års konferens fokuserade på berättelser från validerings- och utbildningsaktiviteter som har genomförts det senaste året. Nu går det att ta del av föreläsningarna i efterhand.

21 december 2022
Foto: Fredrik Persson

TCYK (Trädgårdsnäringens Centrala YrkesKommité) är en branschorganisation för utemiljöbranschens olika yrkesroller och Gröna arbetsgivare är en av de organisationer som står bakom kompetenskraven i TCYK:s yrkesbevis.

TCYK:s årskonferens 2022 visade på de möjligheter som deras yrkesbevis ger för att kvalitetssäkra yrkeskompetens i utemiljöbranschen. Ett par av konferensens programpunkter var ”Vem behöver yrkesbevis?”, ”Den oslipade diamanten, hur förbättra kompetensförsörjningen?” och ”TCYK:s kunskapskrav, hur förhåller dom sig till Skolverkets kurser?”. Under konferensen svarade också föreläsarna på vanliga frågor och svar.

Ta del av detta på TCYK:s webbplats