NYHET - ARBETSMILJÖ

Stöd för arbetsmiljöutbildning

Passa på att ta del av det ekonomiska stöd som finns avsatt via AFA Försäkring för arbetsmiljöutbildningar. Stödet finns kvar i drygt ett år till, det vill säga hela år 2023.

25 oktober 2022
Foto: Fredrik Persson

Vilka arbetsmiljöutbildningar omfattas och för vem?

Stöd kan lämnas för:

  • Grund- och vidareutbildning för chefer
  • Vidareutbildning för skydds- eller arbetsmiljöombud för både arbetare och tjänstemän.

Det kan exempelvis vara utbildningar om organisatorisk och social arbetsmiljö, kemiska hälsorisker, hot och våld, samverkan, krishantering och friskfaktorer i arbetslivet. För att ersättning ska kunna lämnas krävs att utbildningen genomförs av en utbildningsanordnare som är godkänd av AFA Försäkring.

Vad innefattar ersättningen?

Ersättning kan betalas för halva kursavgiften. Vid gemensamma utbildningsinsatser där både chef och skyddsombud deltar kan ytterligare stöd lämnas.

Stödet är ett resultat från en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK som gäller mellan den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2023. Totalt har 75 miljoner kronor avsats och det är AFA Trygghetsförsäkring som finansierar stödet.

AFA Försäkring administrerar stödet och både Gröna arbetsgivare och våra arbetsmiljöutvecklare via Säker arbetsmiljö Sverige är godkända utbildningsanordnare. 

Lär mer på AFA Försäkrings webbplats

 

Anders Danielson
Säker arbetsmiljö Sverige