NYHET - ARBETSMILJÖ & LANTBRUK

Arbetsmiljöveckan för lantbruk sätter ljuset på säkerhet

För andra året arrangeras arbetsmiljöveckan för lantbruket inom ramen för projektet Samlad kraft för ett säkert och attraktivt lantbruk, som Gröna arbetsgivare är en del av. Syftet är att sprida kunskap kring hur man förebygger olyckor och skapar en god arbetsmiljö.

15 mars 2023
Foto: Fredrik Persson

Under arbetsmiljöveckan lyfter vi arbetsmiljösatsningen Är du säker?, som förutom frukostwebbinarier tisdag till fredag under vecka 13 också innehåller en mängd användbart material framtaget av Prevent på uppdrag av Gröna arbetsgivare och Kommunal och med stöd av Lantbrukets arbetsmiljökommitté (LAMK) och Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

Materialet hos Prevent innefattar bland annat

 • webbutbildningen Är du säker?
 • filmer
 • checklistor för skyddsrond
 • bilderböcker för introduktion och för personer som inte har svenska som modersmål
 • guider för att jobba med materialet i grupp
 • affischer, klistermärken, musikvideo.

Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert på Gröna arbetsgivare och samordnare för arbetsmiljöveckan, vad hoppas du att satsningen ska leda till?

– Arbetsmiljöarbete handlar om att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen så att ingen ska behöva bli skadad eller sjuk av sitt arbete. Tanken med veckan är att gemensamt fokusera lite extra på just arbetsmiljö i branschen.

– Under arbetsmiljöveckan vill vi lyfta olika verktyg och material som kan vara en hjälp eller inspiration för våra medlemsföretag i deras arbetsmiljöarbete.

Utöver materialet hos Prevent finns exempelvis poddar hos Växa Sverige, som är medlemmar i Gröna arbetsgivare, och faktablad från föreningen Säker arbetsmiljö Sverige, som arbetar för Gröna arbetsgivare.

Under arbetsmiljöveckan utses också en vinnare i tävlingen för Naturbruksskolor, där eleverna ska göra en film på temat arbetsmiljö.

– Projektet där arbetsmiljöveckan är en del tar slut i höst, men vi hoppas att Jordbruksverket fortsätter med arbetsmiljöveckan inom ramen för sin strategi för arbetsmiljö inom lantbruk som sträcker sig till 2027, säger Camilla Backlund.

Tillsammans skapar vi en bra säkerhetskultur på arbetsplatsen

Ibland uppstår oförutsägbara eller oplanerade händelser. Då gäller det att ha en bra säkerhetskultur i verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Varje enskild persons agerande i ett sådant läge spelar roll! Så tänk efter före – är du säker?

Som arbetsgivare kan du genom att systematiskt hantera riskerna i arbetsmiljön förebygga olyckor och ohälsa och skapa en säker arbetsmiljö. Det gör du genom att:

 • identifiera och dokumentera vilka risker som finns på arbetsplatsen och i arbetet
 • upprätta en handlingsplan med aktiviteter för att minska riskerna (Vad ska göras?, Vem ska göra det? och När ska det göras?)
 • skapa rutiner och instruktioner så att arbetet kan utföras sunt och säkert
 • se till att alla på företaget har kunskaper och information om hur arbetet utförs sunt och säkert
 • regelbundet (minst årligen) gå igenom arbetsmiljöarbetet och riskerna i arbetsmiljön.

Som arbetstagare gäller det att medverka till en säker och god arbetsmiljö och att utföra arbetet sunt och säkert. Det gör du genom att:

 • medverka i de åtgärder som arbetsgivaren initierar
 • följa givna regler, rutiner och instruktioner
 • meddela arbetsgivaren om allvarliga händelser och risker.

Anmäl dig till frukostwebbinarierna v.13

Fakta
 • Prevent ägs av arbetsmarknadens parter och arbetar på uppdrag av bland andra Gröna arbetsgivare.
 • Lantbrukets arbetsmiljökommitté (LAMK) är ett nätverk där Gröna arbetsgivare ingår tillsammans med andra organisationer och institutioner med anknytning till den gröna sektorn, jordbruk och trädgård.
 • Föreningen Säker arbetsmiljö Sverige är ett samarbete inom arbetsmiljö mellan Gröna arbetsgivare och LRF, och där finns Gröna arbetsgivares arbetsmiljöutvecklare.
 • Projektet Samlad kraft för ett säkert och attraktivt lantbruk finansieras av Europeiska jordbruksfonden, via Jordbruksverket, och avslutas i höst.