NYHET - SKOGSBRUK & AVTAL 2023

Fyra röster om nya skogsavtalet – positivt med villkorsändringar och tvåårigt avtal

Den högsta löneökningsnivån i industriavtalets historia, men samtidigt inga reallöneökningar. Vi har frågat fyra medlemsföretag i skogssektionen vad de säger om det tvååriga avtalet med en löneökningstakt på 4,1 procent det första året och 3,3 procent det andra året. Medlemmarna är framför allt nöjda med avtalslängden och de ändringar som kommit till i de allmänna villkoren.

20 april 2023
Foto: Fredrik Persson

Håkan Nilsson, Skogsentreprenad AB Bröderna Nilsson

”Det är ett rimligt avtal tycker jag. Det är knepigt med nivåerna i det omvärldsläge som råder, hur man än gör blir det liksom inte bra. Men jag ser avtalet som en medelväg där parterna har delat på kakan. Sedan är det alltid så att vissa företag inte tål några lönehöjningar alls, medan andra kommer att klara nivåerna bra. Att avtalet är tvåårigt är bra, ett år hade varit för kort och tre för långt i det här läget. När det gäller skogsavtalet är jag mycket nöjd med att parterna tillsammans fick till en rad förenklingar i de allmänna villkoren.”

Joakim Gustavsson, Svensk Skogsservice AB

”Generellt känns nivån balanserad utifrån situationen som råder. Inom skogsvården råder en extremt hög efterfrågan på kvalificerad personal. Nu när ukrainarna har försvunnit från marknaden är bristen på arbetskraft ett ännu större problem, och lönerna är viktiga för att vi ska kunna konkurrera.”

Magnus Bergman, SCA Skog AB

”Alla pratar om nivåerna och ja, det är högt. Samtidigt innebär det ju inga reallöneökningar, så alla är någonstans förlorare. Det som inte nämns lika mycket är justeringarna i villkoren i kollektivavtalet med GS. Framför allt ändringarna kring nattarbete vid brandfara och förbättringar i skrivningen om halvdagstraktamenten är bra. Det innebär en förenkling och ökad förutsägbarhet för alla parter. Sedan är det positivt med ett tvåårigt avtal, nu vet man hur det ser ut framåt och kan planera.”

Ivo Krsek, Alfa Skogsservice AB

”Det är ett bra avtal. Jag är nöjd med att det blev flera ändringar i de allmänna villkoren. Två års avtalslängd är lagom i de osäkra tider som råder. Nivåerna blev ungefär som förväntat, tycker jag. De är förstås historiskt höga, men ändå skäliga. Och det är väldigt skönt att det blev ett avtal på plats i tid och att vi slipper strejker som i Tyskland och Frankrike. Den svenska modellen har återigen levererat.”