NYHET - ARBETSMILJÖ

Inget förbud för arborister tills vidare

Det förbud som skulle börja gälla för två arboristföretag avseende krav på helsele med falldämpare kommer inte att träda i kraft den 3 april. Förvaltningsrätten har beslutat att förbudet inte ska gälla i avvaktan på att målet avgörs slutligt i domstol. Det står klart efter den överklagan som gjorts av de berörda företagen.

14 mars 2023
Foto: Stefan Östman/Pixabay

– Det är en stor lättnad att vi kan arbeta vidare och inte behöver ställa om verksamheten. Det känns skönt att domstolen hörsammade de argument vi framförde i vår överklagan, där flera experter på området, bland andra tillverkaren själv, menade att falldämpande system inte är lämpat för arbete i träd, säger Daniel Daggfeldt, vd för Trädmästarna, det ena av de två berörda företagen.

Gröna arbetsgivare ser också positivt på beskedet, även om vi helst hade sett att processen helt undvikits.

– Vi hade så klart hoppats på en helt annan dialog med Arbetsmiljöverket i den här frågan, så att den här tidskrävande processen inte hade behövt drivas, och resurser i stället hade kunnat läggas på att förbättra arbetsmiljön på riktigt, säger Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert på Gröna arbetsgivare.

Det återstår att se när domstolen beslutar i målet. (Obs! Meningen är uppdaterad sedan tidigare version, då det inte går att säga exakt när domstolen tar upp målet. Det kan ta alltifrån några månader upp till ett par år.)

– Det ger tid att avsluta det pågående arbetet med en svensk fallskyddsstandard som Svenska Institutet för Standarder, SIS, leder och där flera sakkunniga, bland annat arborister medverkar. Även Arbetsmiljöverket är med i arbetets tekniska kommitté, säger Daniel Daggfeldt.

– Trädklättring är en liten del i standardiseringsarbetet, och även där har vi en viktig uppgift att klargöra att trädklättring är något annat än klättring på exempelvis byggnader, och att man behöver anpassa tekniker och utrustning, avslutar han.