NYHET - KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR & AVTAL 2023

Varsel inom Trädgårdsanläggning - medlare utsedda

Uppdaterad 17 maj: Medlare utsedda i det varsel som Kommunal har riktat mot Trädgårdsanläggning inom Gröna arbetsgivare. Konfliktvarslet är riktat mot fem trädgårdsanläggningsföretag och träder i kraft den 25 maj klockan 12.00 om ingen överenskommelse nås.

15 maj 2023
Foto: Fredrik Persson
Kommunals strejkhot avvärjt

Onsdagen den 24 maj kl.13.00 svarade Gröna arbetsgivare och Kommunal ja till medlarnas slutliga hemställan i konflikten kring avtalet för Sveriges trädgårdsanläggningsföretag. Det nya avtalet innebär att Industriavtalets normerande roll respekteras. Detta har varit särskilt viktigt för Gröna arbetsgivare som också är en del av Industriavtalet.

Läs mer

Kollektivavtalet löpte ut den 30 april 2023, och har därefter löpt vidare med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Kommunal har nu sagt upp avtalet och varslat om strejk, blockad av övertids- och mertidsarbete, inhyrning samt nyanställning.

Det som Kommunal och Gröna arbetsgivare inte har kunnat enas om rör den låglönesatsning som industriavtalet innehåller, och där Kommunal vill definiera flera lönenivåer som lägsta löner på avtalsområdet.

Gröna arbetsgivare är en del av industriavtalet och accepterar naturligtvis det så kallade märket, alltså de sammanlagda löneökningskostnader som industriavtalets parter kommit överens om, och som resterande del av arbetsmarknaden har att förhålla sig till. Om låglönesatsningen hanteras som Kommunal kräver skulle dock slutresultatet bli avsevärt högre än det samlade avtalsvärdet 7,4 procent, som är märket.

– Vi har förståelse för att facken i dessa ekonomiskt tuffa tider driver krav på en satsning för dem med lägst löner. Det betyder dock inte att företagens betalningsförmåga har ökat och att vi kan acceptera kostnader som blir högre än märket. Det är svåra tider även för många branscher och företag, kommenterar Gröna arbetsgivares förhandlingschef Örjan Lenárd.

Medling nästa steg

Medlingsinstitutet har utsett Anders Lindström, tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet, Robert Schön, tidigare vice vd för Industriarbetsgivarna, och Ronny Wenngren, tidigare förhandlingschef för Svenska Elektrikerförbundet, som medlare. Medlarna kommer att biträda parterna så att en överenskommelse kan träffas och strejk undvikas.

Övriga företag inom Trädgårdssektionen uppmanas att hålla sig neutrala till de företag som är uttagna i konflikt. Gröna arbetsgivare återkommer med mer information om utvecklingen.

Medlemsföretag som berörs av konfliktvarslet:
 • PEAB ANLÄGGNING AB - arbetsplats Burlöv/Arlöv
 • PEAB ANLÄGGNING AB - arbetsplats Helsingborg
 • PEAB ANLÄGGNING AB - arbetsplats Lomma
 • PEAB ANLÄGGNING AB - arbetsplats Malmö, enheter: Lund, Kävlinge och Staffanstorp
 • Park & Trädgård i Bohuslän AB - arbetsplats Alingsås
 • Park & Trädgård i Bohuslän AB - arbetsplats Hisingen
 • Svenskmarkservice Svealand AB - arbetsplats Värmland
 • Svenskmarkservice Svealand AB - arbetsplats Uppsala
 • LB Andersson trädgård AB - arbetsplats LB Andersson trädgård AB
 • Två Smålänningar AB - arbetsplats Trädgård i Lidingö
 • Två Smålänningar AB - arbetsplats Trädgård Stockholm
Omfattning:
 1. Yrkesgrupper: trädgårdsarbetare, trädgårdsanläggare, parkarbetare,anläggningsarbetare, fordonsförare, grönyteskötare, markarbeten/VA på ovan listade arbetsplatser.
 2. Blockad mot övertids- och mertidsarbete samt nyanställning inom Kommunals avtalsområde på ovan listade arbetsplatser.
 3. Blockad mot inhyrning av arbete inom Kommunals avtalsområde på ovan arbetsplatser.

I de fall en arbetstagare har kombinerade tjänster eller en tjänst med blandade arbetsuppgifter och en av tjänsterna respektive en av arbetsuppgifterna är föremål för strejk, omfattar varslet om strejk samtliga arbetstagarens tjänster respektive arbetsuppgifter.