NYHET - BRANSCH & SVENSK DJURSJUKVÅRD

Remissvar överlämnat till landsbygdsministern

Gröna arbetsgivare har lämnat över vårt remissvar på den så kallade djursjukvårdsutredningen till landsbygdsminister Peter Kullgren. Utredningen är ett viktigt steg framåt för att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för djursjukvårdbranschen.

23 februari 2023
Lena-Liisa Tengblad, vd, Gröna arbetsgivare, Peter Kullgren, landsbygdsminister, och Emma Terander, chef arbetsmarknad på Gröna arbetsgivare.
Foto: Lena-Liisa Tengblad, vd, Gröna arbetsgivare, Peter Kullgren, landsbygdsminister, och Emma Terander, chef arbetsmarknad på Gröna arbetsgivare.

– Utredningen har lämnat många bra förslag som vi hoppas blir verklighet inom en snar framtid, säger Emma Terander, chef arbetsmarknad på Gröna arbetsgivare, som tillsammans med vår vd Lena-Liisa Tengblad överlämnade remissvaret.

Ta del av vårt remissvar på slutbetänkandet ”Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård (SOU 2022:58)" via länken nedan.

Läs remissvaret