DEBATT - SVENSK DJURSJUKVÅRD

Distriktsveterinärerna svänger bort från sitt huvuduppdrag

Om Distriktsveterinärerna ägnade sig åt sitt huvuduppdrag och lät bli den osunda konkurrensen, samtidigt som pengar satsades på det som faktiskt kan lösa veterinärbristen, det vill säga att fler veterinärer utbildades, skulle inte den här situationen behöva uppstå, det skriver Svensk Djursjukvårds sektionsorförande Johan Wiklund och Gröna arbetsgivares vd Lena-Liisa Tengblad i en debattartikel i Västerbottens-kuriren.

15 november 2019
Foto:

Nyligen handlade det granskande radioprogrammet Kaliber om att många distriktsveterinärer har helt orimliga arbetsförhållanden. Bland andra har ridläraren Emily Stighall i Vilhelmina drabbats av det här. Man får allt svårare att säkra djurhälsan för lantbruket, vilket är Distriktsveterinärernas huvudsakliga uppdrag. Det är illavarslande.

Svensk djursjukvård är i grunden positiv till Distriktsveterinärerna arbete och uppdrag. Därför är det oroande nyheter att djurhälsan riskeras. Samtidigt har de beviljats 50 miljoner extra av regeringen för att täcka upp där privata alternativ saknas.

Det betyder att dessa pengar går till det statliga bolagets smådjursverksamhet, eftersom det endast är inom detta område som det finns privat verksamhet, inte till den verksamhet de egentligen ska hålla på med, och som är i så stort behov av ytterligare resurser.

Om Distriktsveterinärerna ägnade sig åt sitt huvuduppdrag och lät bli den osunda konkurrensen, samtidigt som pengar satsades på det som faktiskt kan lösa veterinärbristen, det vill säga att fler veterinärer utbildades, skulle inte den här situationen behöva uppstå.

Läs hela debattartikeln

Du kanske också vill läsa