NYHET - SVENSK DJURSJUKVÅRD

Rapport från ministermötet den 10 juni

Den 10 juni var representanter inbjudna till ett möte med landsbygdsminister Jennie Nilsson för att diskutera djursjukvårdens akuta situation inför sommaren och möjliga åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna av den rådande bristen på personal inom djursjukvården. Vid mötet deltog också representanter för Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna, LRF, SLU och SVF.

18 juni 2021
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Landsbygdsministern inledde mötet med att beskriva djursjukvårdens akuta situation som en utmanande fråga på kort och lång sikt. Därefter berättade hon att hon tillsätter en utredning som ska ta ett helhetsgrepp på veterinärmarknaden.

Jordbruksverket redogjorde för den skrivelse de tillsammans med Distriktsveterinärerna skickat till Näringsdepartementet och som föranlett mötet, och Distriktsveterinärerna berättade om det ansträngda läget de har inför sommaren, och hur de förbereder sina anställda på de förutsättningar som gäller denna sommar. SLU gav besked om att 58 femteårsstudenter på veterinärprogrammet kommer att vikariera hos Distriktsveterinärerna under sommaren. De meddelade också att erfarenhet från lantbruket kommer att ge pluspoäng vid antagning till veterinärprogrammet fr o m höstens antagning. Vidare meddelade SLU att de kan utöka antalet utbildningsplatser om det bara tillkommer resurser, vilket var glädjande.

Från Svensk Djursjukvårds sida lyfte vi fram de förslag på lösningar som vi ser på kort och lång sikt, där utökade utbildningsplatser förstås är den viktigaste punkten, men även journalföring på engelska och en permanent reglering för djurvårdare på utökad nivå.

Ministern konstaterade att vi har en samsyn i frågan, men fortsatt samverkan mellan privata och statliga aktörer är nödvändig för att inte hamna i samma läge som vi är i nu även nästa sommar.

Jordbruksverkets skrivelse hittar du här