NYHET - SVENSK DJURSJUKVÅRD

Snabbspåret – ta emot praktikanter!

Efter ett långt (pandemi)år är det fortfarande ett antal studenter som deltagit i Snabbspåret som ännu inte kommit ut på praktik. Det är angeläget att dessa får slutföra sin praktik så de kan skriva sitt slutprov och bli godkända som djursjukskötare.

8 juni 2021

Studenterna som ännu söker praktik bor i:

Eslöv – behöver 6 mån praktik
Malmö – behöver 6 mån praktik
Härnösand – behöver ytterligare 1,5 mån praktik
Norsborg (Stockholm) – behöver ytterligare 5 mån praktik
Skövde – behöver ytterligare 5 mån praktik

Vi är fullt medvetna om att coronapandemin försvårar ytterligare för er ute på klinikerna, men kan ni ta emot en praktikant – under begränsad tid, på särskilda villkor eller liknande – kontakta Margareta Stigson, för att ta en diskussion med henne om era förutsättningar.