REPORTAGE - LANTBRUK

Ordförandeord: Annika Bergman

Hur ofta ger du dig själv en klapp på axeln? Sällan, alltför sällan anar jag. Här kommer en vänlig klapp från mig, du är värd den. Du är en av dem som är företagsam i landet, som skapar värde i produkter som människor behöver och vill ha. Du är till och med så företagsam att du skapar arbetstillfällen för andra. Det du gör är viktigt för enskilda människor men också för hela samhället. Så ta en paus och tänk efter vad mycket gott du, din personal och ditt företag gör.

4 juni 2020
Foto: Eva-Lena Johnsson

Pandemin som drabbat Sverige har också berört jordbruk och trädgårdsodling. Inte så att vi tappat marknad i någon större omfattning utan vårens oro har handlat om tillgång till personal. Men även i mer normala tider är tillgången på arbetskraft en ständig oro. Frågan i sig är så pass allvarlig så jag tror att vi nått en nivå nu där det hämmar investeringarna i lantbruket. Vi var många som överraskades av hur fort nationsgränserna stängdes inom EU. Samtidigt finns i dessa kristider ett nyvaknat intresse för livsmedelsförsörjningen i landet. Det är på tiden.

Vi är på marknaden med våra produkter, tillgång och efterfrågan styr. Ibland tänker jag att även arbetsmarknaden är en marknad. Attraktionskraft är mer än en avtalsenlig lön, det kan handla om ledarskap och medarbetarskap, om attityder och engagemang. En bra hjälp i att skapa en trygg och schysst arbetsplats är ett medlemskap i Gröna arbetsgivare. Du som läser detta har gjort det valet, bra där! Gröna arbetsgivare håller oss i handen med löneavtalen och ett telefonsamtal bort kan diverse svåra frågor få ett svar. En mardröm som arbetsgivare är att någon skadar sig allvarligt eller omkommer på arbetsplatsen.

Som medlem i Gröna arbetsgivare kan man få stöd av våra arbetsmiljöutvecklare om olyckan är framme. Bättre ändå är att kontakta dem för en genomgång av arbetsmiljön innan något hänt. Så tipsa en granne om nyttan med medlemskap. Tillsammans gör vi det gröna näringslivet ännu mer attraktivt att verka i.

Annika Bergman
Ordförande, lantbrukssektionen