REPORTAGE - KOMPETENSFÖRSÖRJNING, NÄRINGSPOLITIK & UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Pandemin ledde till brist på arbetskraft -nu lyssnar politikerna

Coronakrisen har gett arbetskraftsbristen i de gröna näringarna ny uppmärksamhet. Men hela problematiken ryms sällan i ett kort nyhetsinslag och det tog lång tid för politikerna att förstå att den utländska arbetskraften är nödvändig för ett fungerande skogsbruk. Att reglerna nu ändrats är efterlängtat bland medlemsföretagen.

4 juni 2020