REPORTAGE - KOMPETENSFÖRSÖRJNING, NÄRINGSPOLITIK & UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Pandemin ledde till brist på arbetskraft -nu lyssnar politikerna

Coronakrisen har gett arbetskraftsbristen i de gröna näringarna ny uppmärksamhet. Men hela problematiken ryms sällan i ett kort nyhetsinslag och det tog lång tid för politikerna att förstå att den utländska arbetskraften är nödvändig för ett fungerande skogsbruk. Att reglerna nu ändrats är efterlängtat bland medlemsföretagen.

4 juni 2020
Foto:

Kompetensförsörjningen inom de gröna näringarna har varit en viktig fråga som Gröna arbetsgivare arbetat aktivt med i många år.

– Det är en ständigt pågående fråga för oss. Många av våra medlemsföretag lägger ner mycket tid på och får kämpa med att hitta personal, i synnerhet de som söker personal för säsongsanställning. Att vi nu lyckats undanta skogsarbetare från inreseförbudet är väldigt välkommet av våra medlemsföretag, säger Gröna arbetsgivares vd Lena-Liisa Tengblad.

Hon och flera av hennes medarbetare har under lång tid arbetat för att på olika sätt underlätta för branschen att få tag på arbetskraft.

– I vintras sprang vi nästan ner dörrarna på riksdagen, säger hon och skrattar till.
Målet med det arbetet var att försöka förklara behovet av arbetskraftsinvandring för de sorters jobb som finns inom de gröna näringarna, och vilka konsekvenser det skulle få för t ex svensk lant- och skogsbruk om arbetskraftsinvandringen hade begränsats. Så kom coronakrisen och visade hur allvarlig situationen är utan den erfarna arbetskraften.

– De stängda gränserna slog bokstavligen undan benen på en hel bransch, säger Emma Terander, ansvarig för Public Affairs på Gröna arbetsgivare.

Är det ens ett problem?

För den oinvigde har ekvationen verkat svårbegriplig. Tusentals människor blir av med jobbet i Sverige samtidigt som flera svenska arbetsgivare i de gröna näringarna söker personal. Dessutom till jobb som vid en första anblick inte tycks allt för avancerade att utföra. Många frågade sig varför inte de som är permitterade och arbetslösa kan ta säsongsjobb i jord- och skogsbruk ett tag, åtminstone till krisen blåst över något?

– Det är många som tänker att skogsplantering är något som alla klarar av, och visst, teoretiskt sett kanske det skulle kunna vara så, men det man inte tänker på är att skogsplanteringen är ett viktigt led i vår basindustri, då måste man ha personal som har kompetens för arbetet och håller uppe produktionstakten. Tänk er själva om Volvo p g a omständigheter som de själva ej kan råda över blev tvungna att byta ut hälften av produktionspersonalen, på samma sätt som det nu blivit för flera av våra medlemsföretag, mot personal utan erfarenhet från fordonsindustrin. Ingen hade tyckt att det var konstigt om Volvo då hade reagerat, säger Emma Terander.

– Det är bra att problematiken lyfts i media , men på Gröna arbetsgivare ser vi dessvärre att bilden som förmedlas innehåller felaktigheter som kan vara baserade på okunskap om branschen , fortsätter Emma som just nu arbetar hårt för att informera fler om varför krisen slår hårt mot en redan utsatt bransch.
– Säsongens anställningsavtal var redan påskrivna när pandemin bröt ut och när inreseförbudet trädde ikraft i Sverige. En stor del av personalen väntade då i tredje land på att få komma hit när deras anställning skulle börja. Våra medlemmar följer kollektivavtal vad gäller löner och anställningsvillkor och kan inte riva upp redan ingångna anställningsavtal, vilket också blev problematiskt, säger Emma Terander.

Jobben är allt annat än lätta

Ytterligare problem är det faktum att det som media ibland kallar för "enkla jobb" inte alls är enkla eller så lätta för den oerfarna. En stor del av den redan rekryterade arbetskraften har i många fall flera års erfarenhet av t ex planteringsarbete och dessutom lagstadgad förtur till återanställning, lagen gäller ju oavsett vilket land du kommer från.

Under den tid då det tillfälliga inreseförbudet gällde har Gröna arbetsgivare också fört en dialog med gränspolisen. Det var de som rent praktiskt tolkade och tillämpade den förordning som bland annat begränsat möjligheterna för tredjelandsmedborgare att ta sig in i landet för att arbeta.

– Den 16 april meddelade regeringen att anställda från tredje land som ska arbeta inom lantbruket omfattas av undantagen från inreseförbudet, då de anses utföra en samhällsviktig funktion. Däremot omfattades fortfarande inte skogsarbete av undantagen, säger Emma Terander.

Under hela perioden från det att det tillfälliga inreseförbudet trädde ikraft har Emma och hennes medarbetare jobbat intensivt för att få till en förändring av tolkningen och den 4 juni gick Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund ut med ett besked om att regeringen ändrat förordningen så den även inkluderar skogsbruket.

– Vi är glada att regeringen lyssnade på oss, och förstår branschens behov. Det är inte en dag för tidigt, säger Emma.

Inga varsel men kris ändå

– Det här är en bransch som i relation till många andra branscher har klarat sig relativt bra men ändå har det varit kris då arbetskraften har saknats. Vårt arbete har gått ut på att förmå politiken att förstå vikten av att få hit redan anställd arbetskraft till en för Sverige viktig bransch, och att det hastade. Besluten var inte snabba nog men vi är glada att de äntligen lyssnat och att situationen förhoppningsvis löser sig för våra medlemsföretag som väntar på sin personal, säger Lena-Liisa.

Vid sidan av påverkansarbete utåt gör Gröna arbetsgivare just nu sitt bästa för att också stötta sina medlemmar med uppdaterad information om vad som gäller. Reglerna om ersättningar, korttidsarbete, skattelättnader, visstidsanställningar och uppskov kan ändras snabbt och rådgivningen måste vara korrekt och saklig.

– Vi upplever att våra medlemmar har många frågor just nu, vilket verkligen inte är konstigt. Vi gör vårt bästa för att stötta med information via vår hemsida, telefon, nyhetsbrev och mejl, säger Lena-Liisa Tengblad.