REPORTAGE - KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR & SKOGSBRUK

"Bra med förenklingar i kollektivavtalet -men vi har mycket kvar att göra"

Gröna arbetsgivares medlemsföretag i Skogssektionen har ett nytt kollektivavtal att förhålla sig till. – Vi har tagit ett stort steg i år, säger skogsentreprenören Håkan Nilsson som också suttit med i förhandlingsdelegationen. Men helt nöjd är han inte.

3 december 2020
Foto: Anna Hållams

Avtalsåret 2020 liknar inget annat och många företagare kämpar med att hitta vägar genom osäker terräng. Med ett nytt kollektivavtal på plats kan Gröna arbetsgivares medlemsföretag planera för framtiden. Perioden vi har framför oss präglas av osäkerhet. Då är det viktigare än någonsin att de ramverk som ändå går att räkna med finns på plats och bidrar till stabilitet.

– Att avtalet är klart och att vi nu har något att förhålla oss till är skönt. Det är också bra att det inte blev några retroaktiva förändringar som hade drabbat årets resultat hårt, säger Ivo Krsek, vd på ALFA Skogsservice.

Klokt att sista året är uppsägningsbart

Avtalet är indelat i tre perioder. Den första löper mellan första november 2020 – 31 mars 2021. Därefter följer två perioder om ett år vardera. Den sista perioden är uppsägningsbar, en slags säkerhetsventil om konjunkturen fortsätter neråt och medlemsföretagen får alltför svårt att leva upp till avtalet.

– För oss som är skogsentreprenörer har coronapandemin hittills inte slagit jättehårt. Men det är såklart ändå vettigt att i rådande situation vara försiktig och se hur ekonomin påverkas framöver. Att sista året är uppsägningsbart är en klok överenskommelse, säger Håkan Nilsson, vd på Skogsentreprenadaktiebolaget Bröderna Nilsson.

För Alfa Skogsservice del har coronapandemin inte påverkat företagets situation nämnvärt. Efterfrågan ligger kvar på samma nivå som innan pandemin och eftersom företaget rekryterar inom EU påverkas inte heller tillgången på arbetskraft. För de företag som rekryterar från tredje land utanför EU har inreseförbud gjort rekryteringen mycket svår under coronapandemin.

– Vi jobbar med skogsvård och är inte särskilt maskinberoende. Däremot är personalen vår allra viktigaste tillgång och ur den aspekten är självklart kollektivavtalet väldigt intressant för oss, säger Ivo Krsek.

Moderniserat avtal prioriteras

Inom Gröna arbetsgivares skogssektion som både Håkan Nilsson och Ivo Krsek hör till är många av medlemmarna småföretag. Entreprenörer som kämpar för att få tiden att räcka till. För dem är modernisering och förenkling av kollektivavtalet viktigt.
– Skogssektionens medlemmar består till en stor del av småföretag. Samtidigt är vårt avtal riktigt krångligt. Vi har inte tid att sätta oss in i det hela. Det är min motivation till att jag vill vara med i förhandlingsdelegationen. Jag vill förenkla avtalet och öka avtalsefterlevnaden genom att avtalet ska bli lättare att förstå för alla, säger Håkan Nilsson.

I år har lönesättningen förenklats genom att man tagit bort kvalifikationstillägget och bakat in detta i baslönen. Språket är även uppdaterat och lättare att hänga med i. Framöver vill man fortsätta reducera antalet parametrar att förhålla sig till. Allt för att även småföretagen ska kunna uppfylla kraven i avtalet.

– Vi har kommit en lång bit på väg, samtidigt är jag inte nöjd eftersom vi har mycket kvar att göra. Det är ingen mening i att vi har ett jättefint och bra avtal om få följer det. Men med det sagt tycker jag att vi har tagit ett stort steg i år och kan känna oss trygga med att medlemsföretagen har ett stabilt och långsiktigt avtal att förhålla sig till, säger Håkan Nilsson.

Text: Moa Långbergs