REPORTAGE

"En utmaning utan dess like"

Allt ställdes på ända när pandemin slog till. Avtalsförhandlingarna fick ett abrupt slut. Nya frågor kom upp på agendan och allt behövde ske digitalt. Nu har det nya blivit en del av vardagen och avtalen är snart i mål, trots allt. Örjan Lenárd, förhandlingschef på Gröna arbetsgivare, berättar mer.

3 december 2020
Foto: Juliana Fälldin

– Varje avtalsår har jag lärt mig någonting nytt och aldrig har det blivit precis som jag har trott. Men det här året liknar ingenting annat, säger Örjan Lenárd, förhandlingschef på Gröna arbetsgivare.

Han berättar att förhandlingarna om industriavtalet, där skogsbruket ingår som en part, var i gång när de första rapporterna om smittspridning kom under februari i år. Efter sportlovet var osäkerheten stor.

– Vi bestämde oss för att pausa förhandlingarna. Det gick inte att fortsätta under de här omständigheterna. Så vi prolongerade det avtal som skulle ha löpt ut den sista mars och förlängde det till den sista oktober. Det var det enda rätta att göra, säger han.

Osäkerheter kring utländsk arbetskraft
Mitt i all turbulens var det också oklart om det skulle gå att få tag på arbetskraft från utlandet. En del osäkerhetsmoment uppstod då helt i onödan. Till exempel väntade miljontals skogsplantor på att bli planterade. EU gjorde ett undantag från inreseförbudet inom ramen för vad som benämns "agriculture". Där ingår skogsbruk, men i den svenska översättningen stod det till en början bara "jordbruk".
Gröna arbetsgivare förhandlar en rad olika avtal i skilda sektorer, alltifrån skogsbruk och lantbruk till djursjukvård och golf. Först ut på året är industriavtalet som sätter märket i avtalsrörelsen. Det innebär att förhandlingarna påverkar även de andra sektorerna på arbetsmarknaden.

– Pandemin har påverkat branscherna väldigt olika. Medan näthandeln till och med har fått ett uppsving på många håll, är det en desto svårare situation inom turism och restaurangnäringarna, till exempel. Hur är det då möjligt att sätta ett märke för hela Sverige? Går det ens att göra rätt under sådana omständigheter? Det är en utmaning utan dess like, säger Örjan Lenárd.

Digitala förhandlingar en ytterligare utmaning
I stället för sedvanliga avtalsförhandlingar fick de ta itu med frågor som korttidspermitteringar, korttidsarbete, omställningsstöd, smittbärarpenning och vilka regler som gäller vid hemarbete. Men det var inte försvarbart att flera delegationer skulle resa till mötena och träffas vid förhandlingsbordet, varför det mesta har skett digitalt i år.

– Det var en ny utmaning, att förhandla utan att träffas och se varandra på en halvsuddig skärmbild. Man ska inte underskatta vad kroppsspråket innebär i förhandlingar. Det är ovant, lite svårare och tar längre tid, men det är bara att lösa uppgiften. Vi har fortfarande våra roller och förväntas nå fram till en lösning. Vad som sker parallellt är ett tekniksprång som vi bara ser början på, säger han.

För att undvika missförstånd under förhandlingar brukar de rita på whiteboard. Även om en sådan funktion finns digitalt, fungerar det fortfarande rätt provisoriskt. På frågan hur den digitala mötesformen har påverkat förhandlingarna, svarar han:
– En känsla jag har, är att det inte är lika många yrkanden i år. Det är svårare att hålla fler bollar i luften, vilket har lett till renare uppgörelser. Men på önskelistan till tomten skulle jag vilja ha en digital signering som fungerar riktigt bra, för att justera protokoll och underteckna avtal.

Pandemin ger fortsatt osäkerhet
Avtalsförhandlingarna drogs igång igen den 1 oktober. Industrin, där skogsbruket ingår, var först ut. Där kom parterna överens om en avtalsperiod på 29 månader, med möjligheten att säga upp avtalet det sista året. Nu är tre avtal i mål. Under tiden har en andra smittvåg tagit fart och förhandlingarna fortsätter att ske digitalt.

– Osäkerheten till följd av pandemin fortsätter. Frågan är vart det hela tar vägen nu, om det blir nya nedstängningar och svårigheter att får tag i arbetskraft från utlandet. Sommaren 2018 torkade bort och det är fortfarande en del att ta igen i de gröna näringarna. Vi håller andan nu, säger Örjan Lenárd.

Text: Cecilia Stenshamn