REPORTAGE

Ledaren: 2021 blir inte normalt

Vi har ett märkligt, sorgligt, besvärligt och mycket annorlunda år bakom oss. När massmedia i vintras började skriva om ett virusutbrott i Wuhan i Kina tror jag det var få som kunde föreställa sig vilka oerhörda konsekvenser detta skulle få för hela världen.

3 december 2020
Foto: Juliana Fälldin

Många av oss minns SARS som kom 2003 och som trots allt gick rätt obemärkt förbi. Några år senare tog flyttfåglar med sig fågelinfluensan till Sverige men få blev smittade och 2009/10 kom svininfluensan som vi kanske mest minns p g a att vaccinet mot influensan orsakade narkolepsi hos drygt 150 barn i Sverige. Dessa tidigare pandemier har naturligtvis varit förfärliga för de som drabbats, men Covid-19 har påverkat hela samhället på ett sätt som vi inte erfarit tidigare.

Inom Gröna arbetsgivare har vi försökt anpassa oss, vår verksamhet och våra arbetsuppgifter till rådande omständigheter. Förhandlingar och möten sker t ex via Teams, årsstämman hölls digitalt och avtalsförhandlingarna flyttades fram och kollektivavtalen prolongerades i sju månader. Vårt påverkansarbete med bl a förenklade anställningsprocesser av utländsk arbetskraft tog en annan vändning när fokus hamnade på att göra det möjligt för utländsk arbetskraft från tredje land att överhuvudtaget få komma till Sverige och arbeta.

Jag trodde, så sent som i somras, att 2021 skulle bli ett normalt år igen, nu tror jag att 2022 kanske blir det, vilket känns både tråkigt och oroligt. Många funderar säkert på vad som kommer att ske under den närmaste tiden och för Gröna arbetsgivares del handlar det om att fortsätta bistå och hjälpa våra medlemsföretag som vi brukar under normala förhållanden. Trots pandemin har många företag mycket att göra, och därmed samma utmaningar och frågor som när allt är normalt. Förhoppningsvis upplever ni alla att vår verksamhet också rullar på som vanligt, även om vi nu endast ses och hörs digitalt, och förhoppningsvis är det under 2021 (inte 2022...) som vi ses igen, IRL.

Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare