REPORTAGE - UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Utländsk arbetskraft – Migrationsverkets beslut går att överklaga

Företagaren Joel Perssons rekrytering var nära att gå i stöpet på grund av en liten miss i anställningsförfarandet. Tack vare rådgivning från Gröna arbetsgivare fick han rätt när han överklagade Migrationsverkets beslut.

3 december 2020
Foto: Pressbild

Det rapporteras lite då och då om personer som har fått arbete i Sverige, ofta i så kallade bristyrken. Men i stället för att få arbetstillstånd kommer ett utvisningsbeslut, efter att arbetsgivaren har gjort ett formellt fel. Då spelar det ingen roll om arbetsgivaren försöker rätta till felet, beslutet kvarstår.

Det hände Joel Svensson, som driver smågrisuppfödning i egna bolaget Porcellus i Halland, när han skulle anställa en djurskötare.

– Min första tanke var att det är kört, när jag fick Migrationsverkets avslag i min hand. Men jag överklagade beslutet och fick rätt i Förvaltningsdomstolen. Det var inte alls så krångligt att överklaga som jag trodde och det är något som jag vill förmedla till andra i liknande situation, säger Joel Svensson.

Han fick hjälp av Emma Terander på Gröna arbetsgivare, som gav honom vägledning och tipsade om domslut från tidigare prövade fall som han kunde hänvisa till.

– Det är värt att överklaga beslut och det behöver inte vara skrivet av en jurist. Det räcker med att noga beskriva vad som har hänt och vad man själv anser sig ha gjort rätt, där myndigheten anser att det har blivit fel. Det gäller förstås att kunna dokumentera sina påståenden. Sedan går det bra att mejla överklagandet, det är ett enkelt förfarande, säger Emma Terander, ansvarig för Public Affairs på Gröna arbetsgivare.

Gick snett i anställningsförfarandet

I Joel Svenssons fall gick det snett när han skapade ett anställningserbjudande i Migrationsverkets system, för att veta om en arbetssökande från Ukraina kunde få fortsatt arbetstillstånd. Mannen arbetade då för ett annat företag på Gotland.
Det finns en regel som säger att en tjänst måste annonseras och vara synlig internationellt i minst tio dagar, innan det går att anställa någon från ett land utanför EU. Det kallas för unionsföreträde. När Joel Svensson skickade in sitt anställningserbjudande, betraktade Migrationsverket det som att annonseringen därmed var avbruten i förtid. Annonsen hade då legat ute i sex dagar.

– Men jag hade inte gett ett anställningskontrakt till mannen från Ukraina. Jag ville bara spara lite tid och se om han var en möjlig kandidat för jobbet. Djurskötare är ett bristyrke och ovanpå det befinner vi oss mitt i en pandemi, så min avsikt var att göra de förberedelser som jag kunde. Dessutom låg annonsen kvar i en dryg månad och jag fick in fler ansökningar efter de här första sex dagarna, säger Joel Svensson.

Förödande konsekvenser för arbetssökande

I stället fick mannen från Ukraina sitt tidigare arbetstillstånd återkallat och en tidsfrist för att lämna landet. Både han och Joel Svensson blev bestörta över Migrationsverkets beslut.

– Jag kände en stark ilska och frustration över situationen. Det var en liten miss som riskerade att få förödande konsekvenser för den arbetssökande och även drabba min verksamhet. Det kändes som att Migrationsverket var min motståndare i stället för att, som det står i myndighetens avsiktsförklaring: "förenkla för individen och samtidigt skapa ökad nytta för samhället", säger Joel Svensson.

När han skapade det ödesdigra anställningserbjudandet på Migrationsverkets hemsida, återkom handläggaren med en rad uppföljande frågor om lönenivå, kollektivavtal och boende, berättar han. Men inte någon antydde att annonseringen nu betraktades som avbruten. – Därför kom beslutet som en chock. Jag tycker att de hade kunnat uppmärksamma mig på vad som höll på att hända när vi hade kontakt. Också på hemsidan borde det stå tydligt vad som gäller, säger Joel Svensson.

Han får medhåll av Emma Terander:
– Det är viktigt att arbetsgivaren inte påbörjar någonting under de tio dagar som annonseringsperioden pågår. Jag skulle önska att det framgick tydligare, till exempel genom ett varningsmeddelande om någon skapar ett anställningserbjudande på Migrationsverkets hemsida innan de tio dagarna har passerat så som Joel Svensson gjorde, säger hon.

Hon berättar att det gällande just unionsföreträdet har kommit ett nytt prejudicerande domslut från Migrationsöverdomstolen i oktober (MIG 2020:19), och att det rimligen var detta som avgjorde saken till Joel Svenssons fördel.

Vann tvisten med migrationsverket

Där står det bland annat att "det är först när en ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd med ett erbjudande om anställning ges in till Migrationsverket som följden blir att just denna anställning inte längre är aktuell för någon annan att söka."
Det var också vad Förvaltningsrätten i Malmö hänvisade till och gav Joel Svensson rätt. I det här fallet lämnades ansökan om arbetstillstånd in först den 24 mars, en dryg månad efter att tjänsten först utannonserades.

– Den som anser att ett beslut är fel ska inte dra sig för att överklaga. Gröna arbetsgivare kan hjälpa medlemmarna med rådgivning, säger Emma Terander.
Till slut gick alltså Joel Svensson vinnande ur tvisten med Migrationsverket och han valde då att anställa djurskötaren från Ukraina. På gården jobbar nu fyra personer från Litauen och tre från Ukraina med skötseln av djuren.

Text: Cecilia Stenshamn