REPORTAGE - KOMPETENSFÖRSÖRJNING & UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Anlita utländsk arbetskraft? – digital informationsträff lockade många

Det kan upplevas som en djungel, regelverket som omgärdar anställning av utländsk arbetskraft i Sverige. För att reda ut begreppen något arrangerade Gröna arbetsgivare tidigare under året en välbesökt digital informationsträff på temat.

26 februari 2021
Foto: Fredrik Persson

Många av Gröna arbetsgivares medlemmar upplever att det kan vara svårt att hitta rätt information kring vad som gäller för den som vill anställa utländsk arbetskraft. Av det skälet arrangerades den 12 februari ett kostnadsfritt digitalt informationsmöte där flera instanser i processerna kring utländsk arbetskraft fanns representerade.

Att få ansikten på några av de myndighetspersoner, vars uppdragsgivare annars representeras enbart via hemsidor, var en av de stora vinsterna med den digitala informationsträffen. Stöd och hjälp finns att få från flera håll och det blev uppenbart under förmiddagens gång. Att Gröna arbetsgivares medlemmar vill göra rätt från början märktes tydligt på frågorna som alla talare fick.

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen/EURES, Solvit och Avtalat deltog alla under den dryga tre timmar långa träffen, alla fyra instanser höll varsitt informativt anförande och svarade på efterföljande frågor från medlemmar. Ett drygt hundratal personer lyssnade på informationen i realtid, hela informationsträffen finns också att lyssna på i efterhand. 

Försäkring av utländsk arbetskraft

Reglerna kring anställning av utländsk arbetskraft är många, det blev uppenbart redan när förmiddagens första talare, Dorota Östlund från Avtalat började berätta om vad som gäller för försäkringar, pensionsplanering och sjukförsäkringar för anställda från EU och tredje-land.
Under sitt föredrag gick hon igenom vilka generella grundregler som gäller. Under frågestunden som följde blev det uppenbart att långa handläggningstider hos Migrationsverket samt ibland svårtydda regelverk hos bland andra Skatteverket och Försäkringskassan i värsta fall kan sätta käppar i hjulet för svenska arbetsgivare som anlitar utländsk arbetskraft.

Migrationsverket - en viktig part

Eftersom flera olika myndigheter är involverade i processerna är lika många regelverk aktuella. Det är lätt att göra fel, även för den arbetsgivare som har de bästa av intentioner. Ansvaret att som arbetsgivare själv söka rätt information var ett genomgående tema under hela informationsträffen.
Mattias Andersson Postonen, Magnus Rosenqvist och Cecilia Dobson, som representerade Migrationsverket, poängterade det lite extra.

Förutom att gå igenom viktiga regler och beskriva de handläggningsprocesser som myndigheten själva har att förhålla sig till, tryckte de på vikten av att både arbetsgivaren och arbetstagaren tar till sig av den information som finns på Migrationsverkets sajt. Hemsidan är uppdelad i två delar, förklarade Mattias Andersson Postonen, där den ena talar till arbetsgivaren och den andra till arbetstagaren.

Ytterligare en viktig punkt i Migrationsverkets information var den som handlade om hur ansökningar ska göras. Där förordar myndigheten själva att man ansöker digitalt, eftersom pappersansökningar inte är spårbara.

Europeiskt nätverk stöttar företagare

Hanna Pettersson från Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, berättade om SOLVIT, ett nätverk som erbjuder kostnadsfri rådgivning till enskilda företag som upplever att myndigheter tillämpar EU-rätten felaktigt.

Solvit agerar inom hela EU och stöttar ofta i ärenden som handlar om bland annat yrkeskvalifikationer, licenskrav, uppehållsrätt och socialförsäkringsrelaterade frågor. Solvit har ett medlemscenter i varje medlemsland och kan hjälpa till i ärenden där någon rättslig process ännu inte inletts. Långt ifrån alla näringsidkare som arbetar med utländsk arbetskraft känner till att Solvit finns. Hanna Pettersson avslutade med att berätta att hela 63% av de ärenden som kom in till Solvit under 2019 kunde kostnadsfritt lösas med deras hjälp.

Hjälp att få vid europeisk rekrytering

Arbetsförmedlingen/EURES representerades under förmiddagen av Viktoria Ay och Kirsi Paloniemi Lundqvist som fokuserad på rekrytering inom EU/EES. De arbetar båda med nätverket European Employment Service (EURES) som har till uppgift att öka mobiliteten och hjälpa de 31 olika medlemsländerna med rekrytering och rörlighet av arbetskraft. Rådgivare inom EURES erbjuder stöd kring rekrytering och anordnar också mässor och rekryteringsträffar. Kirsi Paloniemi Lundqvist passade på att puffa lite extra för den digitala rekryteringsmässa som svenska EURES Arbetsförmedlingen arrangerar tillsammans med sina motsvarigheter i Finland och Norge den 15 april mellan klockan 11-15.

Hela den digitala informationsträffen finns alltså att lyssna på i efterhand via Gröna arbetsgivares hemsida. Inspelningen är uppdelad i fyra delar, efter huvudtalare, och omfattar både föredrag och de efterföljande frågorna som åhörare hade möjlighet att ställa under träffens gång.

Text: Mia Sahl