REPORTAGE

"Investerat kraftigt under pandemin"

Vi är en god bit in på det nya året, pandemin behåller greppet om världen och den skogliga sektorn står inte oberörd. Så här svarar Martin Anderberg, vd på MK Forest, på fem frågor om framtiden för företaget.

26 februari 2021
Foto: MK Forest

1. Pandemin är långt ifrån över, men kan du trots det se att det jobbiga år vi nu har bakom oss har gett dig något positivt som företagare?

Det har varit ett påfrestande år men min förhoppning är att upplevelsen stärker mig som företagare på lång sikt. Jag har investerat ganska kraftigt under pandemin och ser ljust på framtiden.
Det svåraste för oss under den här perioden har varit osäkerheten. Även om vi haft mycket att göra har vi tvingats hantera en ständig osäkerhet kring framtida uppdrag och beläggning. Jag har lärt känna mig själv bättre och lärt mig vikten av att lita på mig själv och satsa på det jag tror på. Att hitta nya infallsvinklar och lösningar på problem för att ta oss framåt har jag blivit bättre på. Jag har till exempel jobbat med att sysselsätta de anställda på nya sätt för att utnyttja den kapacitet vi har.

2. Hur arbetar du för att motivera och engagera din personal och dina kunder i år?

Redan innan pandemin var mitt ledord att alltid involvera medarbetarna så det är egentligen ingen förändring. Under pandemin har jag sett till att hela tiden informera om läget för oss och problem som kan uppstå framöver. Medarbetarna har också mycket att säga till om när vi fattar beslut om exempelvis inköp eller andra saker de påverkas av. Förra året köpte vi in en till skogsmaskin och då var mina anställda i högsta grad involverade i beslutsprocessen och valet.
Även med våra kunder jobbar jag aktivt för att de ska vara involverade i det som påverkar dem. Att föra en dialog om hur vi kan utveckla våra tjänster eller få input på vilka maskiner vi bör köpa in är värdefullt och brukar löna sig i längden.

3. Hur drar du bäst nytta av medlemskapet i Gröna arbetsgivare?

Det är framförallt i praktiska frågor rörande exempelvis löner eller andra arbetsgivarfrågor som vi har tagit hjälp. Det är skönt att det finns någon att ringa och fråga så att vi kan känna oss säkra på att allt sköts rätt och riktigt. Under pandemin uppstod exempelvis frågor kring arbetsgivaravgifter som vi var befriade från. Jag har också tidigare haft frågor rörande praktiska bitar kopplade till sommarvikarier och praktikanter. Det kunde min kontakt hjälpa till med.

4. Vad lägger du stort fokus på som företagare under Q2 2021?

Under kvartal två ligger fokus på att hitta sysselsättning för maskinerna under årets lugnaste period. Jag räknar med att en maskin kommer att stå stilla men försöker hitta sätt att utnyttja resurserna på bästa sätt.
Det är också en bra period att boka in utbildningar för de anställda som har lite tid över. Dessutom planerar jag själv att vara föräldraledig en period. Då är det bra att ha anställda som är insatta i verksamheten, de klarar sig fint utan mig ett tag. Och jag vill gärna uppmuntra andra egenföretagare att se till att försöka vara föräldralediga!

5. Vad önskar du för att problematiken med utländsk arbetskraft, som vi upplevde förra året, inte ska uppstå igen?

Det kan finnas ett behov av utländsk arbetskraft i branschen men vi har inte haft det behovet hos oss

Text: Moa Långbergs