REPORTAGE

Lägger fokus på kvalitativa uppdrag i år

Vi är en god bit in på det nya året, pandemin behåller greppet om världen samtidigt som intresset för trädgårdsodling, natur och miljöfrågor ökar. Så här svarar Rolf Ahrling vid Östinge trädgårdsanläggningar på fem frågor om framtiden för företaget.

26 februari 2021
Foto: Östinge trädgård

1. Pandemin är långt ifrån över, men kan du trots det se att det jobbiga år vi nu har bakom oss har gett dig något positivt som företagare?

Att ta hand om och jobba med sin trädgård har ökat i popularitet under många år och jag tror att det hänger samman med det allmänt ökande intresset för natur och miljöfrågor. Den trenden har förstärkts i och med pandemin. Vi har spenderat mer tid hemma och många har insett att de vill ha en vacker trädgård att njuta av. Av den anledningen har vår omsättning påverkats positivt under det senaste året. De pengar som folk kanske hade tänkt sig spendera på restauranger, resor eller nöjen har nu istället kunnat läggas på att utveckla trädgården.
Men självklart har även vi påverkats av det här väldigt osäkra och ovanliga läget. Verksamheten har inte löpt på lika smidigt som vanligt när sjukskrivningarna mer än dubblerats. Det har blivit lite hackigt och en del pusslande för att få ihop allt.

2. Hur arbetar du för att motivera och engagera din personal och dina kunder i år? Gärna praktiska exempel.

Att arbeta med trädgård är en förmån och vi som har valt det här yrket är lyckligt lottade. Lägger man grunden för en fin trädgård blir den bara bättre och bättre för varje år och den utvecklingen är väldigt motiverande att följa.
Vi har valt att fokusera på kvalitativa uppdrag. Vi väljer våra uppdrag med omsorg och känner oss nöjda med det. Det tror vi också bidrar till nöjda medarbetare. Det blir inte roligare eller bättre bara för att vi växer och blir fler. Genom att satsa på att göra det vi gör riktigt bra tror vi att motivation och engagemang hos både kunder och medarbetare följer naturligt.
Bland kunder har vi också märkt att pandemin bidragit till att många funderat över vad som är viktigt här i livet. Trädgården har för många fått en mer central plats än tidigare.

3. Hur drar du bäst nytta av medlemskapet i Gröna arbetsgivare?

Jag har varit aktiv i många år med styrelsearbete i trädgårdsgruppen i Gröna arbetsgivare. Det är viktigt att engagera sig för att kunna vara med och påverka. Sedan har vi också stor nytta av hjälpen som finns att tillgå i arbetsgivarfrågor.
En annan viktig aspekt är att medlemskapet underlättar för mig att hänga med i utvecklingen i branschen både i Sverige men också i övriga Europa. Det är bra för planeringen att ha koll på lagförändringar som kan påverka verksamheten.

4. Vad lägger du stort fokus på som företagare under 2021?

Att rut-avdraget numera även täcker våra tjänster har skapat mycket sysselsättning. Vi har många kunder som använder sig av det, framförallt pensionärer som kanske har svårare att ta sig an grovgörat själva. Under 2021 vill vi gärna nå fler kunder som kanske distansarbetar hemifrån och vill använda rut-avdraget för att få en fin trädgård att njuta av när de befinner sig i hemmet så mycket mer än tidigare.

5. Efter ett år av corona och växande trädgårdsintresse hos allmänheten, vad tror du blir 2021 års mest efterfrågade trädgårdspryl/funktion/trend i privata trädgårdar?

I den mån människor har bensindrivna redskap i trädgården tror jag att dessa kommer att fasas ut till fördel för eldrivna varianter. Det finns också ett stort intresse för odling som växer för varje år. Här i Skåne är vindruvor väldigt populära att plantera i trädgården. Det har till och med poppat upp en del vingårdar.

Men framförallt tror jag att vi kommer att nyttja trädgården mer än tidigare i år. Vi är fortfarande begränsade i vårt umgänge. Trädgården som mötesplats kommer att explodera i popularitet så fort det blir lite varmare. Möjligheten att träffa släkt och vänner och samtidigt njuta av trädgården kommer att vara viktigt för många i år. Vintern har varit kall och blåsig, nu behöver vi alla komma ut i trädgården och få lite värme.

Text: Moa Långbergs