REPORTAGE

Lantbrukare sedan barnsben

Johan Bjurevall tycker att lantbrukare är duktiga på att dela med sig. Nu vill han själv bidra med sin tid och kunskap till Gröna arbetsgivares lantbrukssektion.

26 februari 2021
Foto: Hamra Gård

På Hamra Gård utanför Stockholm är Johan Bjurevall vd. På gården finns i dag 25 anställda som bland annat jobbar med mjölkproduktion och växtodling. Gården är en försöksgård för DeLaval och bedriver testverksamhet. Man tar också emot flera tusen besökare från alla delar av världen varje år. Det största projektet på agendan just nu är att utöka antalet mjölkkor från 260 till 550 stycken. Men Johan är också ny som fullmäktigeledamot i Gröna arbetsgivares lantbrukssektion.

– Jag tycker om att engagera mig i saker som berör verksamheten och påverkar min vardag, säger Johan Bjurevall.

För honom är frågan om flexibilitet i arbetsgivarfrågor viktig. Att få ihop verksamheten och schemat på en gård är inte lätt.

– Jag hoppas att vi i framtiden har ett system som inte är lika stelbent. Att få friare händer kring planering av arbetstid hade varit bra för branschen, säger Johan Bjurevall.

Började i uppförsbacke

Johan Bjurevall har arbetat på Hamra gård sedan 2013. Först som driftsledare och 2018, när tidigare vd:n gick i pension, tog Johan över. Det blev en tuff start. Sommaren 2018 drabbades Sverige av en torka vi inte upplevt på väldigt många år. Hälften av allt foder gick inte att rädda. För att få fram mat till djuren var Johan tvungen att tänka kreativt och hitta nya lösningar. Torkan fick också stora negativa ekonomiska konsekvenser.

– Jämfört med situationen 2018 har inte Coronapandemin påverkat oss negativt på samma sätt. Den dagliga driften går att upprätthålla och det är lugnare på gården. Vi gör vårt allra yttersta för att ingen ska bli sjuk eftersom det är svårt med vikarier. Sjukskrivningar hade påverkat verksamheten mycket, säger Johan Bjurevall.

Att det blev just lantbruk var självklart för Johan redan från start. Han är uppvuxen på landet i en lantbrukarfamilj och visste alltid att han ville fortsätta på den banan.

– Det är väldigt stimulerande att få jobba med djur och växter och det blir en slags livsstil att vara lantbrukare. Det känns kul att gå till jobbet varje dag, säger Johan Bjurevall.

Viktigt med erfarenhetsutbyte

Uppdraget som ledamot i Gröna arbetsgivares fullmäktige hoppas Johan ska vara givande. Han vill lära sig mer och samtidigt bidra med det han kan. Nya infallsvinklar och utbyte av erfarenhet ser han som nyckeln till att kunna fortsätta utvecklas i sin yrkesroll.

– Överlag tycker jag att lantbrukare är duktiga på att dela med sig av sina erfarenheter och nya metoder. Det är en ganska frikostig och generös bransch. Särskilt nu under pandemin har de digitala verktygen kopplat ihop oss på ett annat sätt än tidigare, säger han.

– Förut fick jag tacka nej till många möten som krävde restid. Det gick helt enkelt inte ihop med schemat. Det har blivit lättare nu när ett möte går att genomföra framför datorn när det uppstår en lucka på dagen, säger Johan Bjurevall.

Han ser Gröna arbetsgivare som ett viktigt bollplank och stöd i frågor där kunskapen inom den egna organisationen inte räcker till. Juridiken är ett sådant exempel.

– Men också möjligheten i att hänga med i utvecklingen i branschen och få ta del av viktig information är givande, menar Johan.

Text: Moa Långbergs