REPORTAGE - KOMPETENSFÖRSÖRJNING & SVENSK DJURSJUKVÅRD

Djurutbildning under pandemin

Hur påverkade vårens krav på fjärrundervisning kunskaperna hos eleverna på gymnasiets yrkesutbildningar? Frågar du Burgårdens gymnasium i Göteborg är svaret: inte alls. ”Vi har fått vara uppmärksamma på de enskilda elevernas förutsättningar, men totalt sett har vi samma studieresultat som ett vanligt år”, säger Charlotta Nilsson, yrkeslärare på skolan.

28 september 2020
Foto: Fredrik Persson

På Burgårdens gymnasium erbjuds naturbruksprogrammet med tre inriktningar: djurvårdare inom hundbranschen, djurvårdare inom djurens hälso- och sjukvård samt djurvårdare inom forskningsdjur. Alla tre inriktningarna kräver en hel del praktiska moment. Men under våren var skolan, precis som alla andra gymnasieskolor i Sverige, tvungna att gå över till fjärrundervisning.

– För de teoretiska momenten använde vi oss framför allt av Google Meet där det är enkelt att köra genomgångar, visa filmer, ordna gruppdiskussioner och svara på frågor, säger Charlotta Nilsson, yrkeslärare på skolan.

För de praktiska momenten hade skolan tillstånd att ta in eleverna i små grupper i taget.
– Då prioriterade vi att ta in årskurs tre så att de skulle hinna med att göra sina praktiska moment innan studenten. Men innan de kom in till skolan fick de gå igenom all teori via film på distans så att de skulle vara väl förberedda när de skulle testa på riktigt, fortsätter Charlotta.

Filmade studiebesök

Andra praktiska moment som till exempel studiebesök kunde också genomföras, om än på ett annorlunda sätt än vanligt.
– En av våra lärare åkte till ett hundrehab och filmade sitt besök samtidigt som eleverna var med live via länk och kunde ställa frågor, något som blev mycket lyckat. I vanliga fall blir det lätt trångt på studiebesök, men här kunde alla se ordentligt hela tiden, säger Charlotta.

Vissa praktiska prov kunde även de göras på distans.
– Tvåorna skulle till exempel göra ett praktiskt prov där de skulle visa mig att de kunde fixera en hund för att assistera en veterinär eller djurskötare. Då fick de ha en hund eller ett gosedjur hos sig, och så fick de via video visa mig att de behärskade momentet.

Andra delar av ettornas och tvåornas praktiska utbildning fick däremot skjutas på framtiden, men är inplanerade att hinnas med i god tid innan studenten.

APL som vanligt

Den arbetsplatsförlagda praktiken, APL, som eleverna ska göra under våren omfattades inte av kravet på distansundervisning och kunde därför genomföras precis som vanligt.

Resultatet av alla förändringar blev att lika många elever som vanligt klarade att fullfölja sin utbildning, det blev till och med högre närvaro än vid vanlig undervisning.
– Vi upptäckte också att många av dem som har svårt att koncentrera sig i skolan klarade sin utbildning bättre när de fick jobba ostört hemma. Andra däremot hade svårt att studera hemma, men för dem hade vi möjlighet att göra avsteg så att de fick ha sin undervisning på skolan ändå, avslutar Charlotta Nilsson.