REPORTAGE

"Engagemanget ger tydligt inflytande"

Möjligheten att aktivt påverka branschen lockade Emma Sibbesson att engagera sig lokalt som fullmäktige i Gröna arbetsgivares lantbrukssektion. En hjärtefråga är den om utländska medarbetares rätt till vård. Där krävs förändring, menar hon.

28 september 2020
Foto: Karin Persson

Emma Sibbesson arbetar till vardags som administratör i familjeföretaget Sibbesson AB, som drivs av tredje och fjärde generation Sibbesson. De bedriver bärodling med jordgubbar och hallon som huvudinriktning. Bären säljs i stora delar av Sverige både i kiosker utanför livsmedelsbutiker, direkt till livsmedelsbutiker, till olika grossister och andra gårdsbutiker. De har även ett eget sortiment av förädlade produkter på de egna bären.

Emma Sibbesson är aktiv lokalt som fullmäktige i Gröna arbetsgivares lantbrukssektion, distrikt Skåne, sedan 2019.
– När jag såg listan på valbara kandidater tyckte jag att det kunde behövas någon mer kvinna, berättar hon.
Ytterligare en anledning till hennes engagemang handlar om en önskan om att få vara med och påverka aktivt.
– Jag är intresserad av att diskutera i olika frågor som rör kollektivavtal, arbetsmiljöarbete och branschen i stort och ser mitt engagemang som ett sätt att få vara med och ha ett tydligt eget inflytande.

Brinner för vårdfrågan

En hjärtefråga är hälsovården för personal som kommer från andra länder.
– Jag hoppas kunna påverka reglerna kring sjuk- och hälsovård för både EU-medborgare och arbetare utanför EU, säger hon.
I Emma Sibbessons företag arbetar både EU-medborgare och icke EU-medborgare.
– Som det ser ut idag är processen för att få ett intyg för rätt till vård med samma avgift som en svensk medborgare lång. Handläggningstiden tar oftast över 6 månader.
– Det gör det osäkert för mina anställda och mig om vad som egentligen gäller om de skulle behöva uppsöka vård under sin anställningstid, innan de fått något intyg.
För icke EU-medborgare finns det idag inget system alls för vård.
– Jag brukar försöka lyfta den här frågan varje gång jag har möjlighet, förklarar Emma Sibbesson.

I rollen på företaget har Emma Sibbesson ansvar för löner och ekonomi.
– Så jag är såklart intresserad av vad som händer inom detta område också, både i stort och smått.
Ytterligare en fördel med engagemanget i sektionen är det sociala, möjligheten att utbyta tankar och idéer med likasinnade tycker Emma Sibbesson.
– I samma veva som man får möjlighet att påverka träffar man ju också många andra företagare och människor i samma bransch, där man kan få ett bra utbyte av erfarenheter, avslutar hon.