REPORTAGE - KOMPETENSFÖRSÖRJNING & SKOGSBRUK

Kvalitetsstämpel för framtidens arbetskraft

Genom certifieringen Teknikcollege kan yrkesinriktade skolor samverka med näringslivet för att säkerställa morgondagens kompetensförsörjning. För de gröna näringarna är det täta samarbetet välkommet.

28 september 2020
Foto: Teknikcollege

Det svenska utbildningssystemet kan vara trögrörligt när det gäller att uppmärksamma vilka konkreta kompetenser som saknas i näringslivet här och nu. Industrirådet initierade därför 2004 samverkanskonceptet och certifieringen "Teknikcollege" som en brygga mellan utbildningar och industri. I dag är 180 av landets kommuner engagerade.

Teknikcollege har flera syften. För skolorna innebär det en kvalitetsstämpel som visar att utbildningen är förankrad i de faktiska behoven i den regionala industrin. Certifieringen innebär att skolorna lättare kan rekrytera elever, lärare och samarbetspartners, bland annat företag som tar emot elever för APL- arbetsplatsförlagt lärande.

Samverkansplattform för teknikintresserade

Rickard Bäck är processledare för Teknikcollege i Oskarshamn.
– Det saknades en tydlig röd tråd som gick hela vägen från förskola till högskola inom teknikintresse och teknikutbildning. Teknikcollege är en samverkansplattform som blir en del i en sådan kedja, säger han.
Skolor som ansluter sig till Teknikcollege får en gedigen genomlysning för att se att utbildningen uppfyller de höga kraven som ställs. Därefter får man ta del av det lokala näringslivets expertis i nära samverkan. Rickard Bäck förklarar:
– Man har regelbundna styrgruppsmöten där de olika parterna tillsammans diskuterar kompetensbehoven framåt. Om flera olika företag säger att det kommer råda brist på en viss typ av kompetens går ärendet vidare till en utbildningssamordnare som gör en analys. Därefter kan man till exempel ansöka om att starta en YH-utbildning eller samarbeta med gymnasieprogrammen på olika sätt. Det kan gå ganska fort från idé till handling.
För anslutna företag är fördelarna också stora, menar han.
– Företagen kan träffa framtida arbetskraft tidigt i sin utbildningsprocess. Man kan nästan se det som en pågående arbetsintervju under studietiden.

Skogskompetens i Kalix

Kalix Naturbruksgymnasium har haft sin skogliga inriktning Teknikcollege-certifierat i två år och var först ut att certifieras bland de naturbruksskolor som har skoglig inriktning i Sverige. Skolans studie- och yrkesvägledare Catarina Johansson har varit djupt involverad i projektet.

– Vi har alltid haft ett bra samarbete med industrin, men det kändes extra kul att få den här kvalitetsstämpeln också. Att ha nära kontakt med företagen är otroligt viktigt för oss, inte minst i förbindelse med APL-praktiken.

Under ett yrkesprogram som naturbruksprogrammet är eleverna sammanlagt ute i 15 veckor på lokala arbetsplatser under sina tre år. Normalt leder utbildningen till en yrkesexamen, men för att få högskolebehörighet måste man aktivt komplettera med några kärnämnen. Då får eleven även en Teknikcollege-diplomering som ger lite extra status på arbetsmarknaden.
– Våra elever går i hög grad ut i arbete redan efter gymnasiet eftersom branschen har behov av exempelvis skogsmaskinförare. För de som får högskolebehörighet kan det vara aktuellt att läsa vidare till skogsmästare och jägmästare.
Catarina Johansson påpekar att Teknikcollege ger en bra indikation på att ett samarbete är genuint och seriöst från båda parter.
– De företag som är anslutna till Teknikcollege får genomgå en handledarutbildning innan de tar emot elever på APL. Så det finns även en trygghet för oss och våra elever att de får ut så mycket som möjligt av utbytet.