REPORTAGE - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Nu kommer validering av maskinförare

Länge har arbetsgivarsidan efterfrågat en standardiserad bedömning av vad man som skogsmaskinsförare behöver kunna. Nu är den validering som har tagits fram gemensamt av branschen redo att användas. Inom kort börjar Holmen testa hur den på olika sätt kan stärka kompetensen.

28 september 2020
Foto: Mikael Nyander

Att jobba med rätt tänk och rätt teknik sparar tid. Det säkrar en ansvarsfull hantering av skogen och minskar såväl bränsleåtgång som slitage på skogsmaskinerna. Fördelarna med att se till så att både dagens skogsmaskinförare och de som kommer nya till yrket har den kompetens som behövs är många och nu i höst påbörjas den validering som representanter från alla delar av branschen – skola, näringsliv, fack – har varit med och utformat.

– Med Svensk skogsvalidering, SVV, har vi en gemensam standard för vad det innebär att vara en anställningsbar skogsmaskinförare, säger Gunnar Bergström, vd Vericate. Fördelen med det är att vi bättre kan se till att de elever som går ut gymnasieskolan har tillräckliga kunskaper men också att företag blir medvetna om sina anställdas potential. Valideringen visar skogsmaskinförarens styrkor och hur denne kan utvecklas för att bidra till ökad produktion och lönsamhet.

Holmen testar validering av medarbetarna

På Holmen startar man i höst med att validera ett antal medarbetare i samarbete med Slottegymnasiet där själva proven utförs.
– Vi börjar med att testa valideringen på några av våra maskinförare för att lära oss hur vi kan använda modellen i större skala, berättar Jonas Eriksson, skogsteknisk chef på Holmen. Det finns en stor variation bland förarna i dag och eftersom de är så viktiga när det kommer till att leverera produktivitet och kvalitet tror jag vi har mycket att vinna på att identifiera var och ens utvecklingsbehov. Först då vet vi var vi ska lägga fokus vid kompetensutvecklingen, det kommer att spara oss mycket tid.

Bra vid rekrytering av andra yrkesgrupper

Holmen ser potentialen i att använda valideringen också när medarbetare rekryteras från andra yrken. De är bland annat med och stöttar en intensivutbildning som i huvudsak riktar sig till personer som redan är ute i arbetslivet.
– Branschen behöver få fram nya förare och en viktig grupp är de som kommer från andra yrken, en grupp som i dag saknar en naturlig väg in, säger Jonas.
För den här gruppen kan arbetsgivaren tillsammans med en utbildare använda valideringen för att se individens nuläge och sätta upp en utvecklingsplan framåt.
– Finessen är att vi nu kan anpassa insatserna i stället för att "alla" ska gå samma kurs och så ska det vara bra med det, säger Gunnar. Det är då det ofta blir ett glapp mellan utbildning och vad man som arbetsgivare faktiskt behöver.

Bidrar till företagets produktivitet

Valideringen består av en teoretisk del och en praktisk där alla får identiska förutsättningar att i en simulator, en virtuell skog, ta sig an de olika arbetsmomenten. Hur körs maskinen? Hur är vältorna uppbyggda? Momenten jämförs med olika mätvärden som bland annat samlats in genom att låta professionella förare göra proven.

– Det har visat sig i andra branscher att valideringar höjer lägstanivån kompetensmässigt. Med högre kompetens kommer vi att skapa säkrare arbetsplatser och företag som är mer produktiva, säger Gunnar. Jag har svårt att se någon baksida med detta.

Så kommer du igång med validering på företaget

Kontakta Kristine Wiklund, Gröna arbetsgivare
kristine.wiklund@grona.org 08-762 72 38.

Läs mer om fördelarna med Svensk skogsvalidering och hur du kan arbeta med företagets långsiktiga kompetensutveckling.