REPORTAGE - GOLF

Ordförandeord: ”Både banor och människor behöver tas om hand”

Säsongen 2020, minnesvärd redan innan den slutat - på så många sätt. Coronavirus, kraven på social distansering och mer tid hemma gjorde golfen till ett av få andningshål i vardagen för många. Våren 2020 startade ett ökat tryck på våra anläggningar som nog ingen hade kunnat förutse.

28 september 2020
Foto: Fredrik Persson

På min egen klubb har varje medlem, som tidigare i snitt spelade 16 rundor per säsong, spelat 24 rundor i år fram till 31 augusti.
Det är otroligt glädjande att så många tagit golfen till hjälp för att må bra i ett på så många sätt tufft läge. Men ett ökat speltryck på närmare 40% i snitt ställer stora krav på både personal och banor. I synnerhet som omsättningen ute på våra klubbar har inte ökat alls i samma utsträckning under året. Det är ju till stor del de redan betalande klubbmedlemmarna som står för majoriteten av det ökade spelet.

Varje rond kostar att producera och medarbetare är på många håll tröttare än vanligt denna höst. Här finns flera saker att vara uppmärksam på för oss som driver företag i branschen.
Det handlar om personalvård, och om banskötsel, och ett perspektiv som sträcker sig över och bortanför den här ovanliga säsongen.

Både banor och människor behöver tas om hand och erbjudas återhämtning för att må bra och stå emot slitage på lång sikt. Och det är det långsiktiga perspektivet jag hoppas att vi tillsammans kan hjälpas åt att behålla.
Om vi inte redan nu avsätter resurser för att sköta våra banor på ett bra sätt finns det stor risk att vi - först nästa eller nästnästa säsong - inser att vi nog pressat på lite för hårt.
Då har vi en skuld till oss själva som kan bli väldigt svår att betala tillbaka.

Pelle Sättare
Ordförande, golfsektionen