REPORTAGE - LANTBRUK

Ordförandeord: ”Är du intresserad av människor?”

Dessa rader skriver jag med en vacker höstdag utanför fönstret. Nattens frost har varit den första inför den vinter som ska komma. Skörden är bärgad och blev normal, höstbruket har gått fint. Här i Halland står majsen fortfarande i vänt på att huggas.

28 september 2020
Foto: Eva-Lena Johnsson

Under ett märkligt år, där stora delar av samhället har berörts, så står lantbruket stabilt. För en gångs skull är inte krisrubrikerna våra. Men vi är ju inte bara i de gröna branscherna, många av oss är ju också i "människobranschen". Det vill säga, vår verksamhet är beroende av att det varje morgon dyker upp motiverad och kunnig personal.

Kompetensbristen är ett genomgående problem i samhället. Missmatchning i utbildning, ökad urbanisering och stora pensionsavgångar leder till att vi har svårt att hitta den hett eftertraktade kompetens vi så väl behöver. Men det finns ljusglimtar, vi ser ett ökat djur och naturintresse i coronans spår. Vi har en hel generation ungdomar på väg in som alltmer sneglar på ett meningsfullt liv utanför storstäderna. Vi har mycket att erbjuda när det gäller jobb som är både begripliga och meningsfulla.

Kom ihåg att även arbetsmarknaden är en marknad. Precis som när vi säljer produkter så behöver vi sälja in våra arbetsplatser, se dem med nya ögon. Det som kändes okej för ett par decennier sedan är inte attraktivt idag.

Ledarskap är en oerhört viktig del i attraktionen för medarbetare. Jag föreläser ofta i ämnet och träffar då många ungdomar. Jag brukar säga till dem att glädjande nog så sitter ett gott ledarskap inte i hur mycket teori man kan, eller hur många ledarskapsböcker man har läst. Du ska bara kunna svara ja på en fråga. Är du intresserad av andra människor?

Annika Bergman
Ordförande, lantbrukssektionen