REPORTAGE - CORONAINFORMATION & SKOGSBRUK

Så klarar vi coronakrisen – tre skogsföretag berättar

Lagom till vårplanteringen var coronapandemin ett faktum och många företag fick trolla med knäna när gränserna stängdes och deras utländska arbetskraft inte kom in i landet. ”Det här halvåret har visat att den motivation som krävs för att arbeta i skogen inte finns i tillräcklig omfattning i Sverige”, säger Kenneth Söderström, vd på Qvarnsjö Skogstjänster.

28 september 2020
Kenneth Söderström, Qvarnsjö Skogstjänster, Fredrik Gundhe, Dala Kvalitetsskog och Karl Tiger, Sveaskog berättar hur de har hanterat coronakrisen.

Fredrik Gundhe, vd på Dala Kvalitetsskog, är en av dem som i våras stod där med gott om uppdrag men med sina mångåriga medarbetare fast i Thailand på grund av corona. Han fick som många andra hitta tillfälliga lösningar för att sen när inreseförbudet hävdes i juni få över ungefär hälften av sin thailändska arbetskraft.

– Flera av dem tyckte att det kändes för osäkert att komma hit när beslutet att häva inreseförbudet drog ut så på tiden, säger Fredrik. Krislösningen blev i stället att anlita underentreprenörer som kunde ställa om från röjning till plantering och ta hjälp av skolungdomar, men de går ju i skolan och är bara tillgängliga sent på säsongen.

"En ekonomisk katastrof

Med "krislösningen" blev medelprestationen på Dala Kvalitetsskog 1 430 plantor på en åtta timmars arbetsdag, ett vanligt år ligger prestationen på cirka 2 400 plantor på samma tid och en del medarbetare gör så mycket som 4 000 plantor en bra dag.
– Till slut fick vi plantorna i backen men att mina erfarna och motiverade medarbetare inte var på plats från start har inneburit en ekonomisk katastrof, säger Fredrik.

"Jag behöver personer som vill vara i skogen"

Kenneth Söderström, vd på Qvarnsjö Skogstjänster, stämmer in i Fredriks bild och understryker att skogen behöver medarbetare som är motiverade.
– Jag behöver personer som vill vara i skogen med allt vad det innebär i form av växlande väderlek, mygg och att man med jämna mellanrum måste förflytta sig. Det här halvåret har visat att den motivationen i dagsläget inte finns att hitta i tillräcklig omfattning i Sverige, säger Kenneth.

"Med hjälp av mitt kontaktnät kunde jag ta in mer lettisk arbetskraft"

Qvarnsjö Skogstjänster har byggt upp en företagsstruktur där nyckelpersoner från Ukraina, Kamerun, Litauen och Lettland bor och arbetar heltid på företagets vedfabrik och vid sidan om det får ett slags kommission för att värva och lära upp personer från sina hemländer.
– Att jag jobbar på det här sättet var en stor hjälp under coronakrisen. När medarbetarna från Kamerun och Ukraina inte fick flyga över kunde jag med hjälp av mitt kontaktnät ta in mer lettisk arbetskraft som tack vare mina nyckelpersoner lärde sig grunderna i jobbet, berättar Kenneth.
Vedfabriken, den fick tillfälligt stängas ner för att de anställda skulle kunna fokusera på planteringen i stället.

"Vi har försökt hjälpa varandra i det här ovissa läget"

På Sveaskog innebär det rådande läget att man har haft en nära dialog med entreprenörerna. En del av dem avsade sig stora volymer i ett tidigt skede, andra åtog sig mer än de sedan mäktade med.
– Vi har försökt hjälpa varandra i det här ovissa läget, säger Karl Tiger, skogsvårdsledare på Sveaskog. För egen del har jag lagt tid på att noga följa entreprenörernas arbete och plocka med volymerna mellan dem så att de som inte hinner med får avlastning av de som har fått tillgång till mer arbetskraft än de först trodde. Vi har också maximerat volymerna på de entreprenörer som har inhemsk arbetskraft och startat upp egna planteringslag.

"Vi är nära att klara det här oroliga året"

Röjningsarbetet var den åtgärd som Karl trodde skulle få stryka på foten men nu ser det ut som att årets inplanerade arealer kommer att hinnas med i tid. På höstkanten har han däremot fått signaler om att gästarbetare väljer att åka hem på grund av den ökande coronaspridningen och risken för stängda gränser.
– Än så länge handlar det om så få personer men om läget förvärras kan vi förvänta oss ett tapp i arbetskraft under hösten. Men, som det ser ut nu är vi nära att klara det här oroliga året.