REPORTAGE - KOMPETENSFÖRSÖRJNING & TRÄDGÅRDSODLING

Trädgårdsutbildning under pandemin

Hur påverkade vårens krav på fjärrundervisning kunskaperna hos eleverna på gymnasiets yrkesutbildningar? Frågar du Elisabeth Broberg Lewén, vd på Hvilan Utbildning, är svaret: alldeles utmärkt. ”Vi var väl förberedda och kunde genomföra både teoretiska och praktiska moment.”

28 september 2020
Foto: Ingela Bendrot

I skånska Kaggarp erbjuder Hvilan Utbildning yrkesutbildning på gymnasienivå, bland annat med inriktning florist och trädgårdsmästare – program som innehåller en hel del praktiska moment. Men under våren var skolan, precis som alla andra gymnasieskolor i Sverige, tvungen att gå över till fjärrundervisning.

–Vi ställde upp olika möjliga scenarier redan i början av mars, så den 18:e när regeringen fattade beslutet om distansundervisning var vi väl förberedda, säger Elisabeth Broberg Lewén, vd på Hvilan Utbildning. Samma dag skickade vi hem våra elever, och redan dagen efter var vi igång.
Framförallt var det två saker som möjliggjorde den snabba omställningen.
– Vi har jobbat med digitala utbildningslösningar i mindre skala i flera år så all hård- och mjukvara fanns redan på plats. Dessutom har vi flera lärare med intresse och kompetens inom det här området och duktig personal har varit avgörande för att klara det här.

Små grupper i praktiska moment

Trots att närmare 800 elever gick hem från Hvilans skolor uppstod inga större problem. Schemat upprätthölls, samma sak med närvarorapporteringen, och hela tiden hölls interna utbildningar för lärarna där kompetens och erfarenheter förmedlades.
– Vi utvärderade också vilka praktiska moment som är så skarpa att eleverna måste vara på plats för att utföra dem. När vi hade fastställt det började vi att ta in små grupper på fem personer i taget för att göra de momenten, självklart på stora ytor och oftast utomhus.

Nöjda elever och föräldrar

Varje vecka gjorde rektor en uppföljning för att försäkra sig om att inga elever halkade efter, och man tog också in föräldrarnas synpunkter.
– I våra utvärderingar ser vi att eleverna inte har några glapp i relation till kursmålen och från föräldrar och elever hör vi att hela undervisningen har fungerat utmärkt. Det de har saknat snarare är den sociala samvaron, så skulle den här situationen uppstå igen skulle vi till exempel ge dem digitala möjligheter att fika med varandra.

I dag är återigen elever och lärare på plats på skolan men med iakttagande av försiktighetsprincipen.
– Det underlättar att vi har faciliteter som är stödjande, till exempel stora utrymmen och bra ytor utomhus som gör att alla kan hålla fysiska distans till varandra.