REPORTAGE - LANTBRUK

”Uppdraget är intressant och utvecklande”

Patrick Svensson tycker att uppdraget i lantbrukssektionen är både intressant och utvecklande. Han är den ende plantskolisten i gruppen och ser sitt engagemang också som ett bra sätt att föra sin yrkesgrupps talan.

28 september 2020
Foto: Martin Sörbo

Patrick Svensson äger och driver Björkhaga plantskola i skånska Veberöd. Björkhaga är en partiplantskola som odlar och säljer växter och plantskoleprodukter till hela Sverige. Försäljningen riktar sig främst till trädgårdsanläggare och offentliga verksamheter som exempelvis kommuner. Av försäljningen kommer en stor del från egna odlingar och som ägare är Patrick Svensson aktiv i det dagliga arbetet i firman. Det har dock inte hindrat honom från att engagera sig i Gröna arbetsgivare, snarare tvärtom.

Sedan 2019 sitter han som representant i gruppen Trädgårdsodling, som ingår i Gröna arbetsgivares lantbrukssektion.
– I gruppen finns fyra representanter från näringen. Jag är den ende plantskolisten. Det kändes viktigt att få med vår talan i gruppen och det är ett av skälen till att jag engagerar mig, förklarar han.

Uppdraget ser han också som en väg till personlig utveckling.
– Jag har alltid varit en person som engagerar mig rejält i allt jag gör. Arbetet i Gröna arbetsgivare är intressant och utvecklande, säger Patrick Svensson.

Han ser uppdraget också som ett bra sätt att bidra till att näringen fortsätter utvecklas, samtidigt som han tycker att det är både intressant och lärorikt på det personliga planet.

– Dessutom träffar man kollegor som jobbar med snarlika saker, och får veta mer om hur andra branscher inom sektionen jobbar. Det är verkligen bra, det också.

Innan coronaviruset slog till träffades gruppen fysiskt varje gång de sammanträdde.
– Coronatiden har lärt oss att vi kanske inte måste göra det varje gång. Många av de frågor vi jobbar med går bra att avhandla på distans, säger Patrick Svensson.

Men han ser fram emot att coronakrisen ska lugna sig och att åtminstone några fysiska sammankomster planeras in på sikt.
– Jag tror att en del möten blir allra bäst om man faktiskt ses. Det är lättare att diskutera saker och det blir en annan stämning då, mer kreativt, säger Patrick Svensson.

Till den som funderar på att engagera sig men inte vet om tiden kommer räcka till vill Patrick Svensson flagga för att det faktiskt inte krävs mycket tid för att vara delaktig.

– Räknar man på det så är det inte så många timmar man lägger ner totalt per år. De timmarna har man igen i verksamheten eftersom de också ger en hel del energi, nya tankar och idéer. Att möta andra näringsidkare som helt eller delvis upplever liknande saker som en själv, det ger också en viss trygghet, och det gillar jag, avslutar han.

Engagera dig du också!

I oktober är det dags att digitalt nominera förtroendevalda till Gröna arbetsgivares lantbrukssektion.

Var med och engagera dig du också. Det är smart att jobba tillsammans och du har möjlighet att vara med och påverka branschens utveckling!

Här får du veta mer om vad det innebär att vara förtroendevald i Gröna arbetsgivare.