REPORTAGE - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

”En bra arbetsgivare är duktig på att introducera nya människor i verksamheten”

De gröna näringarna i Sverige behöver mer kompetent arbetskraft. Genom att förändra bilden av vad gröna jobb är, kan arbetsgivare själva öka intresset för jobb i den gröna sektorn, menar Gröna arbetsgivares ordförande Annika Bergman.

3 december 2021
Foto: Fredrik Persson

Satsningen projektet Jobba Grönt har, tillsammans med andra åtgärder, burit frukt de senaste åren. Söktrycket till de gröna gymnasieutbildningarna har ökat och intresset för desamma likaså.
Så hur gör vi för att ta vara på den nya arbetskraft som nu förhoppningsvis är på väg in på den gröna arbetsmarknaden?

I podden Gröna samtal ger Gröna arbetsgivares ordförande Annika Bergman sin syn på saken. Hon menar att en stor del av ansvaret ligger på de enskilda arbetsgivarna att agera professionellt gentemot personal som kommer nya in i verksamheten.

– Vi måste vara bra arbetsgivare som tolererar att människor är nya på jobbet. En bra arbetsgivare är duktig på att introducera och lära upp nya människor som kommer in i verksamheten, säger hon.
En sådan arbetsgivare gynnas på lite längre sikt genom att kompetent personal väljer att stanna kvar över tid, menar Annika Bergman. Risken är att människor som gått gröna utbildningar försvinner iväg till andra arbetsplatser, utanför den gröna sektorn, om de inte tas väl emot när de är nya på jobbet.
– Inte alla, men en del gröna arbetsgivare har fortfarande en resa att göra i professionaliteten här, säger hon.

Gröna näringens självbild

Ett annat område där Annika Bergman ser att det finns utvecklingspotential är näringens sätt att beskriva och berätta om sig själva.
– Jag tycker att vi i de gröna näringarna är så häftiga, det är så otroligt att få jobba i det gröna näringslivet.

Här finns både praktiska och mer teoretiska uppgifter och jobben är verkligen meningsfulla. Många arbetsuppgifter kräver noggrannhet, mycket är teknikbaserat och det mesta utgår ifrån det som Annika Bergman kallar för "händernas intelligens".
Hon ställer sig frågan hur de gröna näringarna egentligen uppfattas av omvärlden?

– Alltså, hur speglar vi vår egen kultur utåt?
Som exempel tar hon den machokultur som, åtminstone utåt sett, kan finnas på många ställen i näringen.
– Är den verkligen lockande, frågar sig Annika Bergman och uppmanar alla gröna arbetsgivare att ta sig en funderare.
– Vad är attraktivt för många unga människor idag? Den frågan bör vi ställa oss oftare.

Vill du höra Annika Bergman prata mer om utmaningar, och de potentiella framgångsfaktorerna för framtidens gröna arbetsgivare, lyssna på podden Gröna samtal.