PODCAST - SVENSK DJURSJUKVÅRD

Hat och hot ett växande problem inom djursjukvården

Ett sjukt eller skadat djur skapar oro och rädsla hos djurägare. Det är något som djursjukvården alltid har fått hantera. I en absolut majoritet av fallen går det bra och djursjukvården hjälper djuren och har en god dialog med djurägarna som såklart bara har sitt djurs bästa för ögonen. Tyvärr ser vi nu en utveckling där hat och hot blir allt vanligare. Sociala mediers intåg har gjort att dreven ökat i frekvens och tonläge. I vissa fall går det så långt att arga djurägare hänger ut personal med namn och kontaktuppgifter.

17 juni 2021
Foto:

Medverkande:

  • Karin Löfqvist, regionchef för Anicura Syd och Kalmarsund och verksam som klinisk veterinär
  • David Ol-Lars, har tidigare jobbat inom polisen och i dag expert och utbildare i krishantering och kommunikation på Practise
  • Joel Eriksson, kommunikatör Gröna arbetsgivare/Svensk Djursjukvård