REPORTAGE - HÅLLBARHET & KOMPETENSFÖRSÖRJNING

”Vi som driver företag har ett eget ansvar”

Hållbarhetsfrågan och klimatomställningar innebär stora utmaningar för de gröna företagen framöver. I det lite kortare perspektivet är kompetensbristen ett överhängande hot. – Var och en av oss som driver gröna företag har ett eget ansvar att jobba med vår attraktionskraft, påminner Annika Bergman, ordförande för Gröna arbetsgivare, i senaste avsnittet av poden Gröna samtal.

3 december 2021
Foto: Unsplash

De gröna näringarna spelar en betydelsefull roll för både livsmedelsförsörjning och klimatomställning framöver. Om Sverige även fortsatt ska vara ett ledande industriland kommer de gröna näringarna i landet alltjämt vara viktiga. Det menar Annika Bergman som tillträdde posten som ordförande för Gröna arbetsgivare under våren 2021.
I podden Gröna samtal utvecklar hon resonemanget kring vad som krävs inför framtiden. På plussidan nämner hon vår geografiska position:

– Vårt land kommer förmodligen inte drabbas fullt lika brutalt av klimatförändringarna som många andra delar av världen, även om de kommer ge även oss mer regn och skyfall på ett sätt som vi inte haft förut.

Hållbarhetsfrågan ser hon som den största och mest övergripande utmaningen.

– Att minska vår påverkan på klimatet samtidigt som vi ska odla mer – det är den största utmaningen inför framtiden, säger hon.

Grön kompetensbrist en prövning

I det lite kortare perspektivet innebär kompetensbristen en prövning för de gröna näringarna, inte minst för att den kan inverka negativt på investeringsviljan hos de gröna företagen. Kompetensen från anställda krävs 365 dagar om året, i synnerhet för den som står inför en miljoninvestering i sin verksamhet.

– Det räcker liksom inte med att familjen jobbar lite mer, kompetensen är en osäker variabel när man tittar på investeringar, säger Annika Bergman.

Hur rätt kompetens ska byggas upp och förvaltas är beroende av en hel kedja av insatser menar Annika Bergman. Hon nämner bland annat strukturerna, strategierna och attraktionskraften för hela näringen. Även statusen för utbildningarna och de gröna jobben spelar roll, menar hon.

– Men jag vill också påminna om att var och en av oss som driver gröna företag har ett eget ansvar att jobba med vår arbetsplats egen attraktionskraft. Ingen annan kommer göra det åt oss.
Arbetsmarknaden, menar Annika Bergman, är en marknad som alla andra där man kan vara mer eller mindre framgångsrik som företagare.
– På grund av den uppenbara personalbristen är det lättare sagt än gjort många gånger, men helt klart kan man kan påverka en del del själv, säger hon.

Vill du höra Annika Bergman prata mer om utmaningar, hot och de potentiella framgångsfaktorerna för framtidens gröna näringar, lyssna på podd-samtalet.

 Text: Mia Sahl